19.03.2021 Starost: 2 let

VLADA RS DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O DEBIROKRATIZACIJI

Ljubljana, 19. 3. 2021 - Vlada RS je na 65. redni seji določila besedilo predloga Zakona o debirokratizaciji, sprejela tri odloke v zvezi z ukrepi za zajezitev epidemije s COVID-19 in znotraj ministrstev prerazporedila sredstva, med drugim tudi zaradi ukrepov povezanih s COVID-19.


Predlog Zakona o debirokratizaciji
Cilj predloga zakona je izboljšati konkurenčno poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir. Namen predlaganih zakonskih določb je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir, kar je eden izmed temeljnih ciljev te vlade.

Predlog zakona sestavljen iz dveh delov. Prvi del je sestavljen iz sprememb in dopolnitev 20 zakonov, ki brez sistemskih sprememb zakonodaje poenostavljajo obstoječo ureditev na več ministrskih resorjih.


V drugem delu se dosledno udejanja spoštovanje 154. člena Ustave, ki objavo v uradnem listu zahteva tudi pred prenehanjem veljavnosti državnih predpisov in vzpostavlja mehanizem prečiščevanja pravnega reda, ki bo preprečeval kopičenje predpisov, ki se zaradi poteka časa ali družbenih ali tehnoloških sprememb več ne uporabljajo.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19
Odlok določa upravičence, pogoje in postopke dodelitve nadomestila za izpad dohodka v proizvodnji vina, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje zaradi drugega vala epidemije.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic epidemije COVID-19
Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel najpozneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.


Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 odstotkov za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Med izjeme za vstop v državo brez karantene (in brez negativnega izvida testa) se dodajo tudi otroci, mlajši od 13 let, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.


Prav tako je za pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugo osebo, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje, črtana obveznost testiranja s PCR ali HAG testom po prihodu v Slovenijo.

Celoten povzetek 65. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                         * * *


< DRŽAVNI SVETNIKI PODPRLI SPREMEMBE ZAKONA O VRTCIH IN STANOVANJSKEGA ZAKONA