23.09.2021 Starost: 124 dni

VLADA RS DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA NOVELE ZIPRS2122

Ljubljana, 22. 9. 2021 – Vlada RS je na 272. dopisni seji določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.


Vlada je aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ob upoštevanju, da gre za nekoliko drugačen sistem pridobivanja evropskih sredstev, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 določajo pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito porabo evropskih sredstev.

Cilj novele zakona je torej zagotoviti ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost. Načrt predvideva koriščenje okoli 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe in projekte, ki so izvedljivi do konca leta 2026.

                                                       * * *


< POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE - ZOS PREDLAGAL 661,67€ (2022) IN 670,97€ (2023) POVPREČNINE IN PREKVALIFIKACIJO 80 MILIJONOV POVRATNIH SREDSTEV (SOFINANCERSKIH INVESTICIJSKIH SREDSTEV- 21.člen ZFO) V NEPOVRATNA