21.06.2021 Starost: 163 dni

VLADA RS DOLOČILA BESEDILO NOVELE ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH

Ljubljana, 21. 6. 2021 – Vlada RS je na 226. dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o nalezljivih boleznih in izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB)
S predlogom novega 39. člena ZNB se uresničuje ustavna odločba z dne 13. 05. 2021, s katero je Ustavno sodišče odločilo,  da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena ZNB v neskladju z Ustavo RS.


Iz navedene ustavne odločbe izhaja, da je zakonodajalec z dosedanjo ureditvijo dajal izvršilni veji oblasti preširoko polje proste presoje pri odločanju o ukrepih iz 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB, kar naj bi se kazalo zlasti v vsebinsko praznih navodilih glede prostorske zamejitve ukrepov, ne določitvi načinov oziroma vrst ukrepanja, meril o dopustnem trajanju ukrepov, dolžnosti posvetovanja in sodelovanja s stroko ter ustreznega obveščanja javnosti.

Ukrepi, ki jih vlada lahko odredi so sicer vsebinsko še vedno enaki, dodana je le nova alineja:

  • omeji prihod iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo ali pa se za določen čas odredi delno ali popolno prepoved prihoda iz teh držav osebam, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča.
  • omeji ali prepove gibanje prebivalstva na okuženem ali ogroženem območju.
  • omeji ali prepove zbiranje.
  • omeji promet posameznih vrst blaga in izvajanje storitev, tako da se: odredi higiensko varnostne in druge specifične zaščitne ukrepe glede na način prenosa nalezljive bolezni.

 

Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Odlok
začne veljati 19. junija in velja do vključno 27. junija 2021.

Odlok prinaša sledeče novosti:

·         uvedba oranžnega in zelenega seznama držav,

·         vse tretje države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, spadajo med oranžne,

·         negativni test PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri negativnem hitrem antigenskem testu (test HAG) ostaja 48 ur,

·         za prihod iz rdečih in temno rdečih držav se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev testa PCR, oseba pa se nato napoti v karanteno na domu. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike,

·         pri dosedanjih izjemah ni sprememb.

 < S PREDLOGOM ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA SE ŽUPANOM, PODŽUPANOM TER DIREKTOREJM OBČINSKIH UPRAV DODATEK ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE