23.04.2021 Starost: 1 let

VLADA RS DOLOČILA BESEDILO NOVELE ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 23. 4. 2021 – Vlada RS je na 203. dopisni seji sprejela sprejela Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, dopolnjeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19 in določila besedilo novele Zakona o javnem naročanju.


Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Vlada zaradi izboljšanja epidemioloških razmer poleg knjižnic, muzejev, galerij in ograjenih odprtih javnih površin z nepremično kulturno dediščino s 23. aprilom 2021 znova odpira arhive in omogoča izvajanje javnih kulturnih prireditev (kinematografskih, gledaliških, glasbenih, plesnih in drugih).

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
Vlada zaradi izboljšanja epidemioloških razmer s 23. aprilom 2021 širi možnost kolektivnega uresničevanja verske svobode tudi na odprte površine in dovoljuje izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja. Število oseb, ki se bodo lahko udeležile kolektivnega uresničevanja verske svobode bo omejeno z velikostjo zaprtega prostora oziroma odprte površine.

Dopolnjena Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19
Zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja je strategija posodobljena. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodane naslednje osebe:
• starejši od 50 let;
• zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni;
• zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev ZJN-3 je ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod mejnimi vrednostmi EU (to so naročila male vrednosti), odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov (npr. poenostavljeno poročanje pri okvirnih sporazumih) in dopustitev večje prožnosti. Zaostritev pravil ni potrebna, urejajo in dopolnjujejo pa se določbe o prekrških s tega področja. Predlagan je razširjen nabor prekrškov, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in njihovo večjo odgovornost pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb.

Celoten povzetek 201. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *

 


< VLADA RS NA 71. REDNI SEJI SPROSTILA UKREPE V ZVEZI Z EPIDEMIJO IN DOLOČILA BESEDILA PETIH ZAKONOV