17.03.2021 Starost: 307 dni

VLADA RS DO 18. APRILA PODALJŠALA UKREP ODLOGA IZVRŠBE IN UKREP POSEBNIH PRAVIL NA PODROČJU DAVČNE IZVRŠBE

Ljubljana, 17. 3. 2021 - Vlada RS je na 186. dopisni seji do 18. aprila 2021 podaljšala ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe.


Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 v 121. členu določa ukrep odloga izvršbe za dolžnike, ki so fizične osebe, ki lahko velja do 31. januarja 2021, vlada pa ga lahko podaljša za obdobje treh mesecev, kadar ugotovi, da še vedno obstojijo razlogi, ki so bili podlaga za njegov sprejem.

Vlada je ukrep odloga izvršbe že podaljšala do 17. marca 2021, do dne, ko je bila razglašena epidemija. Ob izteku ukrepa vlada ugotavlja, da glede na razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih je bil določen ukrep odloga izvršbe. Zato se ukrep odloga izvršbe ponovno podaljšuje, in sicer do 18. aprila 2021 – do dne, ko je razglašena epidemija, v skladu z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Sprememba Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 v 118. členu določa posebna pravila davčne izvršbe, ki veljajo do 31. januarja 2021. Vlada lahko ta ukrep podaljša še za tri mesece.


Vlada je s sklepom o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe ukrep iz 118. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki določa posebna pravila davčne izvršbe, sprva podaljšala do 17. marca 2021.


Vlada je ukrep podaljšala do 18. aprila 2021, saj so zaradi trajanja epidemije COVID-19 še vedno zelo zaostrene tudi ekonomske razmere, zaradi česar se davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka in pravočasnem plačilu davčnih obveznosti. Upoštevajoč epidemiološke razmere vlada ocenjuje, da bo podaljšanje veljavnosti ukrepa davčnim zavezancem olajšalo izpolnjevanje davčnih obveznosti.

                                                        * * *


< NADGRAJEN SISTEM ZA ELEKTRONSKO JAVNO NAROČANJE