23.03.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

VLADA PRIPRAVILA IZHODIŠČA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC

Ljubljana, 23. 3. 2012 - Vlada želi z različnimi varčevalnimi in prilagoditvenimi ukrepi letos privarčevati dobrih 818 milijonov evrov, prihodnje leto pa skoraj 949 milijonov evrov, je razvidno iz izhodišč za uravnoteženje javnih financ, ki jih je vlada 23. marca poslala socialnim partnerjem.


 

 

Vladni predlogi so razdeljeni na tri sklope -

notranje varčevanje, prilagoditve delovanja javnega sektorja in prilagoditve

pri različnih državnih programih in politikah. 

Z ukrepi za notranje varčevanje v javnem sektorju

naj bi letos skupno privarčevali 120 milijonov evrov, prihodnje leto pa 150

milijonov evrov. Med te ukrepe spadajo na primer določeni organizacijski

ukrepi. Gre med drugim za prenos nalog Javne agencije za knjigo in Slovenskega

filmskega centra na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,

združitev nekaterih javnih zavodov ter zmanjšanje proračunskega financiranja

Slovenske turistične organizacije (STO) ter združitev Javne agencije za

podjetništvo in tuje investicije, STO in Tehnološke agencije v novo

organizacijsko obliko.

Vlada med predlogi navaja še celo vrsto ukrepov za

racionalizacijo stroškov v javnem sektorju, med njimi pa naj bi imela največji

finančni učinek znižanje transferjev v občine z znižanjem financiranja

investicij in/ali povprečnine ter sprememba lani sprejetega zakona o Slovenskih

železnicah (SŽ), ki predvideva, da bo država v obdobju od 2012 do 2016 SŽ

odplačala obveznosti v višini 134,26 milijona evrov. Država naj bi po zakonu

obveznosti do železnic poravnala v letih od 2012 do 2016, in sicer vsako leto

po 26,8 milijona evrov. Sedaj vlada predlaga, da se izplačilo začne šele leta

2014.

Vlada med ukrepi za racionalizacijo predlaga še

bolj racionalno upravljanje z nepremičninami države in njihovo delno prodajo,

skrajšanje obdobja prejemanja nadomestil za poslance po koncu mandata z enega

leta na šest mesecev, omejitev zaposlovanja v javnem sektorju, omejitev letnega

dopusta na največ 32 dni in spremembe nekaterih normativov v predšolskih

ustanovah.

S prilagoditvami delovanja javnega sektorja, med

katere spada tudi znižanje plač v celotnem javnem sektorju za 15 odstotkov do

konca leta z možnostjo hitrejše odprave plačnih nesorazmerij, naj bi letos

privarčevali dobra 402 milijona evrov, prihodnje leto pa 408 milijonov evrov.

Med ukrepi z velikim finančnim učinkom vlada navaja

še zmanjšanje deleža kritja zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega

zavarovanja, neizplačilo regresa javnim uslužbencem letos in nižanje dnevnic

ter nadomestil za prevoz na delo.

S prilagoditvami programov in politik države, med

katere spadajo tudi zmanjšanje državnih investicij, subvencij in drugih

programov, znižanje letnega dodatka za upokojence, prilagoditve nekaterih

drugih socialnih transferjev in dvig koncesijske dajatve za študentsko delo pa

naj bi letos privarčevali skoraj 296 milijonov, prihodnje leto pa nekaj manj

kot 391 milijonov evrov.


< PREDSTAVITEV ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV IN VLOGA OBČIN V POSTOPKU UVELJAVLJANJA SOCIALNIH PRAVIC