05.10.2021 Starost: 2 let

VLADA OMEJILA ZBOROVANJA

Ljubljana, 5.10.2021 Vlada je na včerajšnji, 278. dopisni sej,i sprejela odgovore na zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in sklep o omejitvah oziroma prepovedi gibanja na določenih območjih zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda.


Vlada je sprejela odgovore na zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Vlada v odgovorih Ustavnemu sodišču zavrača navedbe o kršitvah Ustave Republike Slovenije ter 6. člena Zakona o delovnih razmerjih in 22. člena Zakona o nalezljivih boleznih, v zadevah U-I-196.21, U-I-197.21 in U-I-210.21.

Vlada pojasnjuje, da predlagatelju s cepljenjem ne bo nastala škoda na zdravju, saj je cepljenje medicinsko varen ukrep, ki je tudi splošno dostopen. V primeru nezadostne precepljenosti in s tem pomanjkanja kolektivne imunosti pa bo zagotovo nastala škoda na zdravju ljudi. Vlada meni, da so škodljive posledice za življenje, zdravje in zdravo in varno delovno okolje, ki bi jih povzročilo neizvrševanje izpodbijane ureditve pogoja cepljenosti ali prebolevnosti v državni upravi, bistveno večje od pavšalno zatrjevanih škodljivih posledic za delavce. Vlada poudarja, da je pri izdaji odloka delovala v skladu s pristojnostmi, ki jih ima po zakonodaji kot delodajalec ter na ustavno skladen način s ciljem izvajanja sorazmernih ukrepov za zagotavljanje zdravja prebivalstva. S tem vlada izpolnjuje pozitivnopravno obveznost zagotavljanja javnega zdravja v skladu z 51. členom ustave in obveznostmi, ki izhajajo iz zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj ob upoštevanju navedenih argumentov zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti kot neutemeljeno zavrne.

Vlada sprejela sklep o omejitvah oziroma prepovedi gibanja na določenih območjih zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o omejitvah oziroma prepovedi gibanja na določenih območjih zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda v Ljubljani, na Bledu in Predosljah pri Kranju z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih, krajih ali na javnih mestih, kjer je to nujno za preprečitev hujših kršitev javnega reda, v obdobju od 5. oktobra do vključno 6. oktobra 2021.

Na podlagi 9. člena Zakon o nalogah in pooblastilih policije lahko vlada na predlog ministra za notranje zadeve, ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda, naloži policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja. Ukrep sme trajati največ sedem dni in se z njim preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen.


< SLOVENSKA DELEGACIJA V ODBORU REGIJ OB PREDSEDOVANJU SLOVENIJE IZDALA BROŠURO