10.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VLADA OBRAVNAVALA PREDLOG ZAKONA O POKRAJINAH

Ljubljana, 10. 7. 2008 - Vlada RS je na svoji 177. redni seji določila besedilo Predloga zakona o ustanovitvi pokrajin in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo. Z zakonom o ustanovitvi pokrajin se določa območja 13 pokrajin in poseben status MO Ljubljana. Občine bodo jutri predlog zakona dobile v mnenje s strani Državnega zbora, rok za pripombe pa bo predvidoma 30 dni.


Predlog zakona v največji možni meri upošteva večinsko izraženo voljo volivcev na posvetovalnem referendumu o območjih pokrajin v Sloveniji, njihovih imenih in o statusu Mestne občine Ljubljana, ki je bil izveden 22. 7. 2008.

 

Vlada je novembra predložil zakon o ustanivitvi občin v Državni zbor, ki pa ni dobil 2/3 podpore in sedaj so narejene naslednje spremembe:

1. upoštevana je bila volja volivcev glede imen pokrajin v SV delu Slovenije tako, da se predlaga ustanovitev Osrednještajerske, Vzhodnoštajerske in Pomurske pokrajine

 

2. v primeru predlagane Južnoprimorske pokrajine so volivci večinsko izrazili nasprotovanje ustanovitvi in poimenovanju pokrajine, vendar glede na opredelitev volivcev v predlagani Severnoprimorski pokrajini, referendumskega izida ni mogoče razumeti kot zahtevo za ustanovitev Primorske pokrajine, predlaga pa se ustanovitev Severnoprimorske pokrajine in Južnoprimorske pokrajine, ki vključuje tudi območji občin Postojna in Pivka v skladu z večinsko izraženo voljo volivcev v teh občinah

 

3. volivci v Osrednjeslovenski pokrajini so večinsko nasprotovali ustanovitvi pokrajine v takem obsegu. Upoštevana so bila mnenja občinskih svetov ter županov občin severnega in južnega dela osrednjega dela Slovenije ter MO Ljubljana. Predlaga se ustanovitev Kamniško-zasavske pokrajine in Notranjsko-dolenjske pokrajine

 

4. zakon tudi določa, da ima Mestna občina Ljubljana poleg statusa mestne občine tudi status pokrajine. Odločitev zakonodajalca pa je, ali bo ta status uredil z zakonom, ki ureja glavno mesto ali z zakonom, ki ureja pokrajine. S tem je bila upoštevano večinsko mnenje volivcev na referendumu in mnenje občinske sveta Mestne občine Ljubljana.

 

Predlog zakona določa tudi postopek spremembe območja pokrajine do konstituiranja pokrajin. Nanaša se na občine, ki ležijo na meji sosednje pokrajine in omogoča, da izrazijo voljo za vključitev občine v sosednjo pokrajino še pred začetkom delovanja pokrajin. Državni zbor RS bo upošteval izraženo voljo, če bodo s tem soglašali tudi občinski sveti najmanj polovice občin z območja sosednje pokrajine. Območji pokrajin, ki jih zadeva na referendumu izražena volja prebivalcev mejne občine, se spremenita s spremembo zakona, sprejetega po enakem postopku kot ta zakon, torej po pridobitvi mnenj občin z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. Vsebina določbe je namenjena »korekciji« prvega oblikovanja območij pokrajin, zato je določeno, da mora državni zbor končati ta postopek tri mesece pred razpisom volitev v prve pokrajinske svete, sicer redni postopek za spremembo območij pokrajin določa zakon o pokrajinah.

 

Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin določa tudi število članov prvih pokrajinskih svetov, sedeže pokrajinskega sveta in pokrajinske uprave in postopek konstituiranja prvih pokrajinskih svetov.


< DRUGA GENERACIJA JAVNIH RAZPISOV IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 2007 - 2013