21.10.2013 Starost: 9 let

VLADA OBJAVILA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 21. 10. 2013 - Vlada RS je na svojih spletnih straneh objavila izhodišča za pripravo Strategije razvoja lokalne saouprave v Republiki Sloveniji.


Združenje občin Slovenije je na spletnih straneh Vlade RS zasledilo objavo Izhodišč za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in jih posredovalo na elektronske naslove občin.

Občine bodo o vseh nadaljnjih aktivnostih Vlade RS in pristojnih ministrstev sproti obveščene.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS

* * *

 

 


< NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 21. 10. do 26. 10. 2013