25.04.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

VLADA O SVEŽJU IZ ZDRAVSTVENEGA PODROČJA

Vlada bo na današnji seji za obravnavo v DZ predvidoma pripravila sveženj dokumentov z zdravstvenega resorja. In sicer že leta pričakovani predlog zakona o duševnem zdravju, predlog novele zakona o zdravniški službi ter predlog resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013.


Duševni bolniki, njihovi svojci in stroka so na potrebo po pripravi zakona o duševnem zdravju opozarjali več kot 10 let. V začetku mandata te vlade je bil zakon sicer uvrščen med prioritete ministrstva za zdravje, zakon je ministrstvo tudi dalo v javno razpravo, a je besedilo obtičalo v postopku. Konec januarja so se na pobudo organizacij svojcev duševnih bolnikov, ki so izrazili svoje razočaranje, da zakon po 14 letih še vedno ne vidi luči dneva, v prid sprejema takega zakona izrekli državni svetniki. Tedaj je državni sekretar na ministrstvu za zdravje Darko Žiberna izrazil obžalovanje, da je zakon obstal na ministrstvu. Izrazil pa je tudi pripravljenost, da bi našli "nek rezerven scenarij", da bi zakon lahko speljali skozi parlamentarno proceduro še v tem mandatu. Predlagal je, naj DS da pobudo državnemu zboru, a opozoril, da bo sodeloval pri tem le "pod pogojem, da se ne bo ponovil scenarij zakona o pacientovih pravicah". Teden kasneje se je ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič srečala s predstavniki društev svojcev duševnih bolnikov, s katerimi je govorila o predlogu zakona o duševnem zdravju. Ministrica je tedaj napovedala, da je zakon o duševnem zdravju napisan, ministrstvo za zdravje pa ga bo poslalo v medresorsko usklajevanje. V enem mesecu pa bo jasno, koliko preprek je za njegov sprejem še v tem mandatu državnega zbora, je ministrica pojasnila po srečanju. Ker se je kljub obljubam, da bo zakon na vladi že v začetku marca spet zataknilo, so k čimprejšnji obravnavi zakona na vladi pozvali tudi v poslanskih skupinah LDS ter Lipa. Novela o zdravniški službi je del "paketa" dogovora med vlado in pogajalci sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides glede uskladitve zdravniških plač. Novela naj bi s svojimi ukrepi pripomogla k znižanju pomanjkanja zdravniškega kadra ter prinesla ureditev socialnega statusa zdravnikov s strokovnim izpitom do odobritve specializacije. Novost v predlagani noveli je tudi, da sredstva za plače specializantom v javnem zdravstvenem zavodu zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Novela prinaša tudi obveznost za specialista, saj bo moral vrniti stroške specializacije v dveh primerih: če odkloni sklenitev delovnega razmerja pri javnem zdravstvenem zavodu oziroma koncesionarju v regiji, za katero se je specializiral, oz. če mu je bila izdana odločba o trajnem prenehanju specializacije. Predlog novele pa prinaša še eno novost: koncesionar bo za obdobje svoje odsotnosti moral zagotoviti opravljanje zdravniške službe s strani nadomestnega zdravnika z isto strokovno usposobljenostjo. Za koncesionarje novela tudi bolj natančno določa pogoje vključevanja v program zagotavljanja nujne zdravniške pomoči na območju, kjer nek koncesionar opravlja zdravniško službo. S predlogom novele želi ministrstvo za zdravje ukiniti sekundarijat, ob tem pa uvaja nov status zdravnika s strokovnim izpitom. Predlog novele uvaja tudi občasno in priložnostno opravljanje zdravniških storitev. Za opravljanje zdravniških storitev ponudniku storitve ne bo treba opraviti postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij, ampak bo za opravljanje storitev zadostovala že popolna prijava. Pristojni organ za sprejem prijave bo ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije pa bo izvedla začasen vpis v register. Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 je ministrstvo v javno razpravo poslalo konec januarja. Sprva je bil sicer predviden krajši rok razprave, a so ga zaradi številnih kritik podaljšali. Vodilo plana je Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev.


< SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V CELJU - SPOROČILO ZA JAVNOST