13.05.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

VLADA O OCENI USTAVNOSTI PRVEGA ODSTAVKA 39. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 13. 5. 2010 – Na 82. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela mnenje o zahtevi Združenja občin Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti.Združenje občin Slovenije 

v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbija ustavnost in

zakonitost prvega odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike

Slovenije za leti 2010 in

2011, ki je po oceni Združenja v neskladju z 9., 138. in 140. členom Ustave

Republike Slovenje ter z 9. členom Zakona o ratifikaciji Evropske listine

lokalne samouprave.

Drugi odstavek 11. člena Zakona o financiranju občin namreč

določa, da mora Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) pred

predložitvijo državnega proračuna v 

Državni zbor Republike Slovenije z reprezentativnimi združenji skleniti

dogovor o višini povprečnine. Pri pripravi proračunov za leti 2010 in 2011 z Združenjem

občin Slovenije dogovora ni bilo mogoče skleniti, saj je bila zahteva združenj

o višini povprečnine postavljena nerealno in v višini, ki so presegale podlage

za določitev povprečnine. Iz navedenega razloga je bilo potrebno v letnem

zakonu določiti pravno podlago, ki je omogočila, da vlada določi povprečnino,

če z združenjem dogovora ni mogoče doseči. V nasprotnem primeru proračuna ne bi

bilo mogoče pravočasno posredovati v proceduro Državnemu zboru. 

Ker letni zakon povzema vse kriterije za določitev

povprečnine, ki so vsebovani v Zakonu o financiranju občin in ker je bila

povprečnina določena na način, ki je upošteval vse finančne posledice, ki bodo

nastale občinam pri izvajanju zakonskih nalog v letu 2010, Vlada RS ocenjuje,

da prvi odstavek 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

za leti 2010 in

2011 ni v nasprotju z 9., 138.

in 140. členom Ustave RS.

 * * *


< 12. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE