18.07.2013 Starost: 9 let

VLADA NE PODPIRA PREDLOGA NOVELE ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH

Ljubljana, 18. 7. 2013 - Vlada RS je na 18. redni seji med drugim sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-E).


Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Franc Pukšič) je Državnemu zboru predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih, (ZJU-E), s katerim predlaga drugačno ureditev imenovanja in razrešitve načelnikov upravnih enot. Predlagatelj utemeljuje predlagane spremembe zakona s tem, da je treba zagotoviti, da bodo na vodilna mesta v upravi, tudi na položaj načelnika uprave enote, imenovani strokovno najbolj usposobljeni kandidati, pri čemer pa predlaga, da minister, pristojen za upravo, s spremembo zakona izgubi pristojnost za izbiro kandidata za imenovanje na položaj načelnika upravne enote.

Vlada Republike Slovenije predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih ne podpira, ker ocenjuje, da je veljavna ureditev pridobitve in razrešitve s položaja za najvišje uradnike v državni upravi, med katere sodijo tudi načelniki upravnih enot, ustrezno urejena in zagotavlja izbiro strokovno primernih kandidatov za te položaje.

Veljavna ureditev namreč zagotavlja izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za položaj in ki so glede na standarde strokovne usposobljenosti bili v izvedenem posebnem javnem natečaju ocenjeni kot strokovno primerni. Glede na to, da zakon določa za vse uradnike na položaju (generalni direktor, generalni sekretar, direktor organa v sestavi, direktor vladne službe, načelnik upravne enote) enak postopek izbire, so torej zagotovljeni enaki kriteriji za vse navedene in sprememba zakona tudi v tem delu ni potrebna.


< USTANOVLJENA RAZVOJNA SVETA ZAHODNE IN VZHODNE SLOVENSKE KOHEZIJSKE REGIJE