16.06.2021 Starost: 1 let

VLADA NA 224. DOPISNI SEJI O AMANDMAJIH K PREDLOGOMA NOVE ZAKONA O KMETIJSTVU IN ZAKONA O ZADRUGAH

Ljubljana, 16. 6. 2021 - Ljubljana, 16. 6. 2021 – Vlada RS je na 224. dopisni seji sprejela amandmaje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu in predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah.


Predlog amandmajev k predlogu novele Zakona o kmetijstvu
Novela zakona ureja naslednje vsebinske sklope:

 • upravičenci za ukrepe kmetijske politike;
 • spremljanje bilance organske snovi in hranil v kmetijskih tleh (emisije in odvzemi toplogrednih plinov);
 • spremljanje stanja kmetijskih tal in gnojenja;
 • poenostavitve administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike;
 • obveze pri javnem naročanju živil;
 • določitev sledljivosti porekla živil;
 • opredelitev hitro pokvarljivih kmetijskih in živilskih proizvodov;
 • nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano in delovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano;
 • postopki delovanja izvršilnega organa - Javne agencije RS za varstvo konkurence;
 • sprememba začetka veljavnosti določb iz poglavja verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi;
 • ureditev organizacije za kontrolo in certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov
 • določa se pristojni organ za kontrolo in certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov in ureja javno pooblastilo za opravljanje nalog;
 • uskladitev izvajanja javnih služb na področju kmetijstva, vključno z živinorejo ter poenostavitev priprave programa javnih služb;
 • ureditev evidenc s področja kmetijstva;
 • urejanje področja ekološkega kmetovanja.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah
V amandmajih se med drugim omogoča glasovanje tudi zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem članov zadruge, črtajo se nepotrebne dodatne določbe v zvezi z zahtevami in omejitvami za ugotavljanje identifikacije članov in varnega poštnega oziroma elektronskega komuniciranja glede na napotilo na predpise, ki urejajo elektronsko identifikacijo. Nadalje se odpravlja razlika glede ureditve podpisa zapisnika, tako, da se omogoča elektronsko podpisovanje zapisnika vsem članom občnega zbora in ne le tistim, ki so se prijavili na sejo z sredstvom elektronske identifikacije. V več členih se tudi popravlja besedilo zaradi večje jasnosti.

                                                     * * *
< 5. SEJA DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO