22.02.2021 Starost: 14 dni

VLADA NA 175. DOPISNI SEJI SPREJELA 4 ODLOKE Z NAMENOM ZAJEZITVE COVID-19

Ljubljana, 22. 2. 2021 - Vlada RS je na 175. dopisni seji sprejela seji sprejela štiri odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19, v katerih se glede ukrepov ohranja enake izjeme kot doslej, natančneje pa so določeni pogoji glede cepljenja.


Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil
Z odlokom se ohranjajo enake izjeme kot so določene v veljavnem odloku, pri čemer se glede cepljenja zoper COVID-19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.


Odlok je začel veljati 20. februarja 2021 in velja do 26. februarja 2021

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov
Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter se tudi s tem predlogom odloka ne spreminjajo, s 15. 2. 2021 se je uveljavil celoten vozni red potniških vlakov.


Odlok je začel veljati 20. februarja 2021 in velja do 26. februarja 2021.


Spremembe odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
Spremembe se nanašajo na določanje izjem pri tedenskem testiranju. Natančneje je tudi določeno, kdaj testiranja ni treba opraviti, če so bili zaposleni že cepljeni.


Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
S tem odlokom se do 26. februarja 2021 podaljša veljavnosti obstoječega odloka, prav tako pa se v skladu z dogovorom na seji vlade, ki je potekala 17. februarja 2021, uskladijo tudi obdobja in dikcije v zvezi dokazili glede cepljenja.

Odloki so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 25/2021, ki je na voljo TU.

Celoten povzetek 175. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< PREDSEDSTVO ZOS O NUJNIH POTREBAH PO DODATNEM INVESTICIJSKEM DENARJU NA PODROČJU OSNOVNEGA ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE