24.11.2022 Starost: 7 dni

VLADA MED DRUGIM SPREJELA UREDBO O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 24. 11. 2022 - Vlada RS je na 25. redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja ter dopolnila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022.


Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
S to uredbo se prenaša Direktiva 2019/1024/EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-G), ki je bil sprejet oktobra 2022 namreč določa, da vlada uskladi uredbo z novelo ZDIJZ-G v tridesetih dneh od uveljavitve novele ZDIJZ-G.

Eden od glavnih ciljev Direktive 2019/1024/EU je omogočati enostavno ponovno uporabo t. i. naborov podatkov velike vrednosti z naslednjih področij: 1. geoprostorski podatki, 2. opazovanje Zemlje in okolje, 3. meteorološki podatki, 4. statistika, 5. družbe in lastništvo družb ter 6. mobilnost. Zbirke, ki sodijo med nabore podatkov velike vrednosti, morajo biti na voljo za ponovno uporabo brez zaračunavanja cene in preko vmesnikov za aplikacijsko programiranje. Nabori podatkov velikih vrednosti so opredeljeni v ZDIJZ, seznam zbirk pa določi vlada. Gre za seznam podatkovnih zbirk, glede katerih zavezani organi že zdaj zagotavljajo ponovno uporabo po vmesnikih za aplikacijsko programiranje.


Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022

Vlada RS je dopolnila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022, in sicer je seznam upravičencev dopolnila s šolskimi skladi oziroma skladi vrtcev.

Davčni zavezanci lahko skladno z Zakonom o dohodnini zahtevajo, da se del njihove dohodnine nameni financiranju upravičencev do donacij. To so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki na dan 31. december prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz Zakona o dohodnini. Skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pa so do donacij upravičeni tudi šolski skladi oziroma skladi vrtcev, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.

Vlada skladno z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije določi seznam upravičencev po Zakonu o dohodnini in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 30. septembra leta, za katero se odmerja dohodnina. Seznam upravičencev do donacij za leto 2022 je bil objavljen 30. septembra 2022.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je naknadno predlagalo dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2022 s šolskimi skladi oziroma skladi vrtcev, finančno ministrstvo pa je seznam upravičencev nato dopolnilo z 31 šolskimi skladi oziroma skladi vrtcev.

* * *


< RAZPISAN DRUGI KROG ŽUPANSKIH VOLITEV