12.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

VLADA KMALU O PREDLOGU ZAKONA O GSO

Predlog zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, h kateremu je v petek zeleno luč dala tudi Evropska komisija, bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predvidoma ta teden posredovalo v tehnično usklajevanje na vlado, je danes v Ljubljani povedal minister Iztok Jarc.


Kot je povedal Jarc, je predlog zakona usklajen z nevladnimi organizacijami, ki ga v takšni obliki tudi podpirajo. Ministrstvo bo predlog predvidoma ta teden posredovalo v tehnično usklajevanje na vlado, je napovedal Jarc, ki upa, da bo zakon tudi drugače doživel podporo pri nadaljnjem sprejemanju in ga bodo uvrstili na vladno zasedanje ter nato v postopek v DZ. Zakon ne dovoljuje gensko spremenjenih rastlin, ampak predvsem ureja to področje. Ključno odprto vprašanje v usklajevanju z Evropsko komisijo se je, tako Jarc, nanašalo na zahtevo pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin, da se za to pridelavo pisno dogovori s sosednjimi pridelovalci. "Komisija je dolgo vztrajala, da takšna rešitev ni v skladu s pravnim redom EU, po njenem mnenju bi bilo dovolj, da bi se sosednje pridelovalce o nameravanem gojenju samo obvestilo," je dejal Jarc. Slovenija za soobstoj gensko spremenjenih rastlin predvideva dva ukrepa. Eden je zagotavljanje varovalnega in zaščitnega pasu. Ker pa je posestvena struktura pri nas taka, da sam pridelovalec običajno ne bo mogel sam zagotoviti tega pasu, je potrebno, da se dogovori s sosednjimi pridelovalci, ter da se skupaj dogovorijo o varovalnem pasu in za to dobijo tudi pisno dovoljenje, je povedal Jarc. Predlog zakona je Slovenija začela pripravljati leta 2006 in je bila med članicami EU, ki so prve poskušale urediti to področje, je dejal Jarc. "Zakon je tudi vključen v akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 ter v resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012, kar je tudi potrdil DZ," je povedal Jarc in dodal, da si Evropska komisija pridružuje pravico, da zakon ponovno pregleda po njegovem sprejetju. Alenka Zupančič iz direktorata za varno hrano je povedala, da predlog zakona določa pravila in ukrepe, ki naj bi ob predpostavki, da se bodo spoštovali in izvajali določeni ukrepi, zagotavljali, da se odobreni gensko spremenjeni organizmi (GSO) ne bi pojavljali v posevkih ali pridelkih, kjer njihova prisotnost ni zaželena ali dovoljena, npr. v ekološki pridelavi. V Sloveniji je dovoljena za pridelavo koruza MON 810, ki je odporna na koruzno veščo. Zakon bo vsakemu pridelovalcu omogočal izbiro med ekološko konvencionalno integrirano pridelavo ali pridelavo gensko spremenjenih rastlin. Prav tako bodo imeli možnost izbire med gensko spremenjenimi ter gensko nespremenjenimi pridelki tudi pridelovalna industrija in potrošniki. Kot je povedala Zupančičeva, predlog zakona določa tudi ustanovitev območja, kjer se GSO ne bi pridelovali ter da se ustanovi območje, kjer se bo GSO prideloval. Kmetje se bodo morali sami odločiti za ta območja, nato pripraviti dogovor in potem obvestiti ministrstvo. Zakon bo uvedel tudi register pridelovalcev GSO in vpis parcel v evidenco grafičnih enot rabe kmetijskih površin, kjer bi tudi javnost lahko dobila informacijo o tem, kje v Sloveniji se te rastline pridelujejo. Predlog zakona predvideva tudi tečaje za pridelovalce, ki bodo želeli pridelovati GSO. Ob tem bodo morali pridobiti potrdilo, ki ga bodo morali predložiti k vlogi, je še povedala Zupančičeva.


< DANES ZNANA USODA O POKRAJINSKEM REFERENDUMU