22.07.2022 Starost: 322 dni

VLADA JE POTRDILA UVRSTITEV SEDEMINDVAJSETIH NOVIH PROJEKTOV V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2022-2025

Ljubljana, 22.7.2022 - Vlada je na 9. redni seji med drugim potrdila uvrstitev sedemindvajsetih novih projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025, s katerimi bodo občine dobile sofinanciranje investicij novogradenj ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni ter za namen zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev.


Vlada je med drugim izdala tudi spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, izdala je Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina in sprejela dodatne odločitve v zvezi s pripravljenostjo na tveganja pri morebitnih motnjah z oskrbo električne energije in zemeljskega plina in se seznanila z informacijo glede problematike oskrbe prebivalstva slovenske Istre s pitno vodo. Vlada je obravnavala tudi okvirna izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Na tej podlagi bodo resorji pripravili finančne načrte, ki bodo podlaga za nadaljnja usklajevanja in določanje prioritet vlade v prihodnjih dveh letih.  Vlada ni podprla novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in predloga novele Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katero bi bil Občini Slovenska Bistrica podeljen status mestne občine.

Celoten povzetek seje vlade si lahko preberete TU.


< NOVOSTI NA PODROČJU DOLGOTRAJNE OSKRBE PRESTAVLJENE V LETO 2024