23.06.2020 Starost: 2 let

VLADA JE POTRDILA SPREMEMBO INVESTICIJSKE UREDBE PRP 2014–2020, KI OMOGOČA PRIČETEK OBSEŽNEGA CIKLA NOVIH JAVNIH RAZPISOV V KMETIJSTVU, ŽIVILSTVU IN GOZDARSTVU TER NA PODEŽELJU

Ljubljana, 23.6.2020 - Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja - PRP za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: novela Uredbe). S tem je bila zagotovljena pravna podlaga za objavo težko pričakovanega obsežnega cikla novih javnih razpisov v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu in na podeželju, s katerimi krepimo odpornost teh sektorjev in širšega podeželja v kontekstu odzivanja na nedavno epidemijo virusa COVID-19 ter delujemo v smeri zagotavljanja pogojev za stabilnejšo proizvodnjo hrane v Republiki Sloveniji.


Novela Uredbe prinaša številne pozitivne spremembe za podeželski prostor in ključne gospodarske panoge, ki delujejo v tem prostoru: kmetijski,  živilski,  gozdarski sektor. V prvi vrsti je bil s ciljem povečanja odpornosti pridelave hrane v Republiki Sloveniji narejen prenos ostankov sredstev Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP) z nekmetijskega dela ukrepov na kmetijski  in živilski del ukrepov PRP. Skupaj se med ukrepi PRP prenaša 21,7 mio €, od tega največji del sredstev, skupno 11 mio €, na primarno kmetijsko proizvodnjo (podukrep 4.1 – Podpora za naložbe na kmetijskih gospodarstvih).

Povzetek novele v celoti, si lahko ogledate TU.


< IZŠLA JE NOVA ŠTEVILKA ENOVICE PROJEKTA »PROGRAM PROJEKTOV ePROSTOR