17.07.2013 Starost: 10 let

VLADA IN SINDIKATI O SPREMEMBAH UREJANJA POLOŽAJA JAVNIH USLUŽBENCEV

Ljubljana, 16. 7. 2013 - Širša vladna pogajalska skupina se je sestala s sindikati javnega sektorja. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije mag. Maja Lukan Lapornik. Vlada in sindikati niso dorekli vprašanj glede povračila potnih stroškov in pripravljenosti na delo. Sindikati bodo Vladi RS odgovore na predloge podali do konca avgusta. O konkretnih rešitvah naj bi tako znova govorili septembra.


Vlada RS je predlagala aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor. Višino dodatka za pripravljenost na domu bi pustila pri 20 odstotkih urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, dodatek za čas pripravljenosti na delo v drugem kraju pa ovrednotila s 50 odstotki urne postavke. Urejanje tega vprašanja je specifično za policijo, vojsko in upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Njihovi področni zakoni namreč poznajo kategorijo pripravljenosti za delo na drugem kraju ali na delovnem mestu, a ta ni nikjer ovrednotena. Vlada želi to vprašanje urediti zato, da bo jasno, kako ta dodatek izplačevati.

 

Pri urejanju sistema povračila potnih stroškov v okviru kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je sprememba oz. enostavni sistem kilometrine (8 oziroma 9% cene bencina) predlagan zato, da se znebijo birokratskih ovir ter poenostavijo postopke, ampak brez finančnih posledic. Sindikati predlogu niso bili naklonjeni, veliko predlogov je bilo tudi v smeri, da je obstoječi sistem povračila potnih stroškov pravilen, čeprav so tudi nekateri sindikati (vojska) opozarjali na krivice, ki se dogajajo pri obračunu potnih stroškov. Nekaterim se je rešitev sicer zdela sprejemljiva, vendar ne v višini 8 %, drugi so opozorili na določitev uporabe daljinomera, da bi bilo potrebno zlasti uporabiti tistega ponudnika, ki ima opcijo varna pot, na katero se sklicuje aneks, že vključen v svoj program.

 

Glede krivic, ki se dogajajo ob uporabi 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  (ravnanje v primeru nezakonitosti), na katere so opozorili sindikati, zlasti v postopkih inšpekcijskih nadzorov ob prevedbi, ko morajo javni uslužbenci vračati preveč izplačane plače z obrestmi, bi morala država razmisliti o neki vrsti abolicije, saj za napake pri prevedbi niso krivi niti delodajalci toliko manj pa delavci, da država v času prevedbe tudi ni imela vseh odgovorov glede prevedb, so opozorili sindikati. S strani vlade je bilo povedano, da se pripravlja novela ZSPJS, kjer vlada tudi pripravlja določene spremembe v 3.a členu. Glede delovne uspešnosti pa je bilo  strani sindikatov opozorjeno, da nekateri delavci (npr. MF) ne dobivajo nikakršnega dodatka, saj naj bi to ukinil že minister Križanič, drugi opozarjajo, da delodajalci sprememb zakona o izvrševanju proračuna ne znajo brati in napačno tolmačijo določbe, zato je bila oblikovana ožja delovna skupina iz vrst vladne skupine in sindikatov, ki bo pripravila stališče/navodilo za delodajalce v zvezi z razumevanjem 47. in 50. člena ZIPRS. Delovna skupina se  bo sestala med 15. in 20. avgustom.

 

O spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju pa kljub sprva drugačnim napovedim pogajalci niso govorili, saj bo izhodiščno besedilo za nadaljnja usklajevanja najprej sprejela Vlada RS. Tudi to bodo začeli urejati predvidoma proti koncu avgusta. Spremembe se sicer nanašajo na določitev osnovne plače, vključno z napredovanji, na ureditev oz. združevanje različnih vrst delovne uspešnosti in na realizacijo odločbe ustavnega sodišča za drugačno določitev kvoruma za sklepanje in spreminjanje kolektivne pogodbe.

 

Pogajanja se bodo nadaljevala po 20. avgustu.


< JAVNI RAZPIS »PARKIRAJ IN PELJI SE«