02.12.2014 Starost: 8 let

VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PODPISALI DOGOVOR O VARČEVALNIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 1. 12. 2014 - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so dosegli kompromis in parafirali dogovor o varčevalnih ukrepih za leto 2015. Vlada pojasnjuje, da je bil tak dogovor skrajna možnost za konsolidacijo javnih financ, sindikati pa izpostavljajo pomen tega, da dodatnih obremenitev plač ne bo.


Finančni minister Mramor je dejal, da je parafirani dogovor skrajna možnost, da Slovenija v prihodnjem letu uspe zmanjšati javnofinančni primanjkljaj pod zahtevane tri odstotke BDP. Na vprašanje, kje bo vlada dobila razliko do sprva načrtovanega prihranka v višini 127 milijonov evrov, pa je odgovoril, da imajo določene ideje. Predloge bodo pripravili do januarja oz. februarja 2015, ko je predviden rebalans proračuna, je napovedal.

 

Po nekaterih ocenah naj bi bil ob podaljšanju sedaj veljavnih ukrepov dodaten prihranek okrog 30 milijonov evrov. A finančni minister pravi, da je natančen dodaten prihranek še stvar izračunov, poleg tega so nekatere določbe takšne, da ne vedo, kolik bo prihranka.

 

Kot je sicer razvidno iz parafiranega besedila, se bodo trenutno veljavni varčevalni ukrepi prenesli še v prihodnje leto. Ob tem so izjema napredovanja - tako v nazive kot v plačne razrede - ki bi se sprostila, pravico do izplačila pa bi ti javni uslužbenci dobili s 1. decembrom 2015. Za tiste, ki bi napredovali v letu 2016, bi v omenjenem letu veljala ista rešitev.

 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bi se prvih šest mesecev prihodnjega leta izplačevale v višini 10 odstotkov, nato štiri mesece v višini 15 odstotkov, novembra in decembra pa bi v višini 30 odstotkov premije, kot sicer velja zdaj.

 

Pri delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, kjer bi še naprej veljale dosedanje omejitve, pa bi za izplačilo delovne uspešnosti uporabniki proračuna lahko porabili največ 40 in ne več 60 odstotkov sredstev iz prihrankov.

 

Zapisano je tudi, da bodo podpisniki dogovora kot dodaten ukrep preučili možnost skrajšanja tedenskega delovnika s 40 na 36 ur, kar bi bilo mogoče le po dogovoru med delodajalcem in zaposlenim.

 

Zmanjšanje števila javnih uslužbencev po parafiranem dogovoru ne bo preseglo enega odstotka na letni ravni, pri čemer bi bili iz tega ukrepa izvzeti tisti proračunski uporabniki, ki zmanjšajo obseg oddaje del zunanjim izvajalcem.

 

Del parafiranega dogovora pa je tudi zaveza, da se najpozneje marca 2015 začnejo pogajanja o odpravi plačnih anomalij, spremembah plačnega sistema ter politiki plač v javnem sektorju. Na vprašanje, ali je ob tem pričakovati tudi pogajanja o znižanju plač, je Koprivnikar odvrnil, da glede na gospodarska gibanja in dogovor ne pričakujejo dodatnih rezov, pač pa postopno sproščanje mase plač. 

 

Initiates file downloadDogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju ta leto 2015

 

 

 

 


< ZA KOLIKO SE JE POVEČALO ŠTEVILO OTROK, KOLIKO JE NOVIH MEST V VRTCIH IN KOLIKO TO OBČINE STANE?