11.12.2020 Starost: 2 let

VLADA DOLOČILA ZAČASNE UKREPE PRI VODENJU UPRAVNIH POSTOPKOV IN ODLOČANJU V UPRAVNIH ORGANIH

Ljubljana, 11. 12. 2020 - Vlada RS je na 139. dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah ter podala soglasje k predlogom amandmajev k Zakonu o davku na motorna vozila.


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Z odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju veljajo za zaposlene v prej omenjenih zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) ter člane organov zavodov.

Še vedno bo v vrtcih zagotovljeno nujno varstvo otrok. Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja.

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj. Odlok prične veljati 12. decembra in velja 7 dni.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah
Razglasitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in njeno širjenje, ob ostalih ukrepih, zahteva sprejem začasnih ukrepov, ki vplivajo tudi na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih. Z zmanjšanjem števila kontaktov med uradnimi osebami in strankami ter drugimi udeleženci v upravnem postopku se preprečuje možnost njihove okužbe in širjenje nalezljive bolezni COVID-19 ne samo med omenjenimi, ampak v vsej populaciji. Poleg varovanja zdravja in življenja ljudi, je z ukrepi treba zagotoviti nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah.

Z odlokom se na podlagi pooblastila iz Zakona o splošnem upravnem postopku določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah:

• omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko (na prime EMŠO, davčno številko) ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.• omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge. Organ bo lahko zavrnil sprejem vlog iz svoje pristojnosti, če jih vložnik lahko pošlje po pošti ali po elektronski poti.• z odlokom se vzpostavi možnost organa, da iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja• odlok omejuje pravico do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve.• odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju.• odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Zakonu o davku na motorna vozila
Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Zakonu o davku na motorna vozila, ki jih je podalo Ministrstvo za finance. Z amandmaji se predlaga sprememba višine davka za motorna vozila starejša od 10 let in določa prehodno obdobje do 31. decembra 2021 za predložitev napovedi davka za fizični osebe v fizični obliki.

* * *


< OKROGLA MIZA NASPROTJE INTERESOV – TAKO POPULAREN, PA TAKO NERAZUMLJEN INSTITUT