01.02.2022 Starost: 1 let

VLADA DOLOČILA SPREMEMBE PRI TESTIRANJIH NA COVID-19

Ljubljana, 1. 2. 2022 - Vlada RS je na 323. dopisni seji, ki je potekala 31. 1. 2022, izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.


Z Odlokom se od 1. februarja 2022 za priznanje prebolevnosti uvaja test HAG, natančnejše pa se določa tudi tipe zaščitnih mask.

Test PCR bo še naprej ostal dostopen, ko bodo na njega napotene osebe v skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2.

Natančneje se določa tudi tip zaščitnih mask na podlagi priporočila Strokovne skupine z dne 24. 1. 2022, in sicer se v 11. členu besedilo »kirurške maske ali maske tipa FFP2« nadomesti z besedilom »kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3«.

Odlok je začel veljati 1. februarja 2022.

* * *

 


< ZOS VLADI RS PODAL PREDLOG DVIGA POVPREČNINE ZARADI ZVIŠANJA CEN ENERGENTOV