17.01.2022 Starost: 1 let

VLADA DOLOČILA SPREMEMBE PRI NAPOTITVI V KARANTENO NA DOMU

Ljubljana, 17. 1. 2022 - Vlada RS je na današnji 321. dopisni seji izdala novelo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in novelo Odloka izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.


Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Odlok jasneje določa izjemo od temeljne določbe (ki predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12 let ni treba izpolnjevati pogoja PCT), in sicer gre za izjemo iz 8. člena odloka, ki določa, da morajo učenci opravljati testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe vzgojno-izobraževalnega programa, ali pa gre za testiranje s testi HAG za samotestiranje, na podlagi katerega se za učence uveljavi izjema od karantene na domu v skladu s predpisom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, pri čemer se navedeno samotestiranje šteje tudi za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.


Z dopolnitvijo šestega odstavka 8. člena se določa izjema glede pogostnosti testiranja s testom HAG za samotestiranje za tiste učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih iz 8. člena odloka, ki se morajo vsakodnevno presejalno testirati v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika namesto napotitve v karanteno na domu v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Določa se pravica do nabave 20 testov HAG za samotestiranje na mesec.

V dopolnjenem devetem odstavku 8. člena se določa, da osebam iz 8. člena ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno na domu v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti iz druge alineje 2. člena oziroma pogoj prebolevosti v kombinaciji s cepljenjem iz tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene, ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa, s čimer izkazujejo izpolnjen pogoj testiranja za uporabnika storitev, udeleženca ali prisotnega pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prve alineje drugega odstavka 3. člena tega odloka.


Drugi odstavek 14.a in drugi odstavek 14.b člena se spreminjata z namenom poenotenja zapisa, in sicer tako, da se splošno določi, da mora uporabnik žičniških naprav in javnega prevoza potnikov predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. V tretjem in četrtem odstavku 14.b člena se ureja še pogoj registriranih sedežev v javnem prevozu potnikov.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
Odlok se spreminja tako, da se dodaja nove izjeme, ko osebam kljub visokorizičnemu stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 ni treba v karanteno.


Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje se z 12. januarjem 2022 Odlok spremeni tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2 ter za predšolske otroke, učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, v primeru, da je do visoko tveganega stika prišlo pri udeležbi pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti.


Našteti se morajo prav tako vsakodnevno samotestirati v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika, razen v primeru, da je prišlo do večjega števila okužb v posameznem oddelku.

* * *


< MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA IZGRADNJE ENERGETSKO UČINKOVITIH SISTEMOV ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE (OČOV)