22.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VLADA DODELILA OBČINAM PRVO SOLIDARNOSTNO POMOČ ZA SANACIJO ŠKODE PO NEDAVNEM NEURJU

Ljubljana, 22. 8. 2007 - Vlada RS je na včerajšnji redni seji na podlagi predhodne ocene Uprave RS za zaščito in reševanje za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče dne 8., 15. in 16. avgusta 2008 iz sredstev proračunske rezerve sredstva dodelila občinam sredstva v skupni višini 7.830.000 EUR. Ta sredstva bodo občinam nakazana v roku dveh dni.


 

Gre za prvo solidarnostno pomoč, ki je namenjena odpravi posledic neurja. Sredstva, v skupni višini 7.830.000 EUR,  se dodelijo občinam kot poseben transfer z državne ravni za izvedbo prvih nujnih interventnih ukrepov za odpravo posledic neposredne materialne škode na uničenih oziroma močno poškodovanih stanovanjskih objektih, gospodarskih objektih kmetije ter objektih javnih ustanov zaradi neurja, močnega vetra in toče dne 8., 15. in 16. avgusta 2008.

 

Sredstva bo posameznemu upravičencu dodelila občina s sklepom, v katerem določi obseg sredstev in namen uporabe sredstev v skladu z določbami 21. člena Zakona o lokalni samoupravi. Dodeljena sredstva posameznemu upravičencu mora pristojno ministrstvo upoštevati pri pripravi programa odprave posledic navedene nesreče na stvareh skladno z določbami 12. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

 

Po končani dodelitvi sredstev bodo občine takoj predložile pristojnemu ministrstvu poročilo o dodeljenih sredstvih.

 

Dodeljena sredstva v EUR:

1. MO PTUJ 1.109.877,00
2. DESTRNIK 1.092.331,00
3. SVETI JURIJ OB Ĺ čŒAVNICI 660.000,00
4. KOZJE 470.276,00
5. PODčŒETRTEK 453.451,00
6. KIDRIčŒEVO 441.656,00
7. HAJDINA 380.814,00
8. PUCONCI 380.000,00
9. JURĹ INCI 285.965,00
10. MORAVSKE TOPLICE 260.000,00
11. TRNOVSKA VAS 228.731,00
12. SVETI TOMAŽ 226.000,00
13. TIĹ INA 216.000,00
14. DORNAVA 180.820,00
15. KRĹ KO 172.055,00
16. CERKVENJAK 170.276,00
17. SVETI ANDRAŽ 144.110,00
18. MAJĹ PERK 134.276,00
19. STARĹ E 109.165,00
20. RADENCI 86.000,00
21. BISTRICA OB SOTLI 84.110,00
22. GORNJI PETROVCI 70.000,00
23. GORNJA RADGONA 56.000,00
24. Ĺ ENTJUR 54.110,00
25. VIDEM 49.110,00
26. Ĺ MARJE PRI JELĹ AH 44.110,00
27. ROGAĹ KA SLATINA 42.531,00
28. LJUTOMER 40.000,00
29. SLOVENSKABISTRICA 31.386,00
30. SEMIčŒ 22.110,00
31. MAKOLE 16.600,00
32. GRAD 16.000,00
33. SVETA TROJICA 15.000,00
34. MO MURSKA SOBOTA 14.255,00
35. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 13.110,00
36. ORMOŽ 10.000,00
37. DOBJE 9.655,00
38. GORIĹ NICA 7.710,00
39. SEVNICA 6.600,00
40. ROGATEC 5.400,00
41. ŽETALE 5.000,00
42. KRIŽEVCI 4.000,00
43. LENART 2.200,00
44. DUPLEK 1.600,00
45. RAčŒE -FRAM 1.600,00
46. HOčŒE-SLIVNICA 1.400,00
47. BREŽICE 1.200,00
48. VERŽEJ 1.200,00
49. MARKOVCI 1.200,00
50. PODLEHNIK 1.000,00

 

VEčŒ O SPREJETIH SKLEPIH VLADE RS NA 179. REDNI SEJI NA:

 

* * *< PRISTOJNI DELOVNI TELESI DS O ZAKONU O USTANOVITVI POKRAJIN