21.05.2021 Starost: 2 let

VLADA DODATNO SPROSTILA UKREPE ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE S COVID-19

Ljubljana, 21. 5. 2021 - Vlada RS je na 213. dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice in izdala pet odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19.


Sprememba Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice
Že od marca 2021 tako potekajo intenzivni pogovori s prevozniki in drugimi deležniki s ciljem, da bi novo Uredbo pripravili tako, da bi dosegli višji standard dostopnosti javnega potniškega prometa. Posledično to pomeni razbremenjevanje cestnega omrežja in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje. Pri tem je pretežni del povečanja namenjen prevozom, ki omogočajo potovanja na delo in šolanje ter poslovna potovanja.  Manjši del povečanja pa je namenjen prevozom v ruralnih območjih s ciljem preprečevanja odseljevanja ter turističnim prevozom s ciljem razvoja turizma in omogočanja prostočasnih aktivnosti socialno šibkejšim skupinam.


Zaradi pojava epidemije nalezljive bolezni COVID-19 so na številnih področjih družbenega življenja nastale nepredvidljive omejitve, ponekod pa celo popolne zaustavitve delovanja oziroma izvajanja storitev. Zaradi posebnosti in izrednosti razmer omenjenega dvoletnega roka ni bilo mogoče izvesti, zato se predlaga podaljšanje roka za eno leto.


Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Glavna novost je črtanje omejitve števila udeležencev na organiziranih javnih shodih in prireditvah. Število udeležencev tako ni več omejeno s številko (prej je bilo 50), ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Prav tako ni več obveznosti pogojev, ki jih predpiše NIJZ (kot je veljalo prej izjemoma za zbiranje nad 50 oseb na organiziranih prireditvah in shodih).


Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Sprošča se sejemska dejavnost pod pogojem testiranja zaposlenih, pri čemer se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev, število oseb v prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost, pa se omeji na 10 m2 na posameznega obiskovalca. Omejitev števila oseb ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo. Pri izvajanju sejemske dejavnosti v notranjosti je za potrošnike določen pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).


Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Določbi, ki ureja prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dodano, da izključno na sediščih ne velja medosebna razdalja 1,5 metra, med končnimi uporabniki pa mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.


Spremembe odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Poleg podaljšanja veljavnostni odloka novela izrecno določa tudi, da za javne kulturne prireditve in druge kulturne storitve ne veljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb SARS-CoV-2.


Sprememba odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Slovenije
Poleg podaljšanja veljavnosti odloka novela kot izjemo od obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, dodaja enkratno cepljene prebolevnike. 

Celoten povzetek 213. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                       * * *


< VLADA RS PODALJŠALA IZVAJANJE UKREPOV PO ODLOKU O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 V UPRAVNIH ZADEVAH