30.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VLADA DANES O RAZREZU PRORAČUNSKIH ODHODKOV ZA 2010 in 2011


Ljubljana, 30. julija 2009- Vlada naj bi danes določila osnovni razrez odhodkov za pripravo predlogov proračunov za leti 2010 in 2011. Že v ponedeljek je določila zgornjo mejo možnih izdatkov proračunov, ki bo za obe leti znašala po 8,956 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj države naj bi za leto 2010 znašal 4,8 odstotka, za 2011 pa 3,5 odstotka BDP.Vlada je v ponedeljek začela z razpravo, kako po razvojnih politikah razporediti teh nekaj manj kot devet milijard evrov, kolikor znaša zgornja meja proračunskih izdatkov za 2010 in 2011. Odločitev o tem, koliko sredstev bo namenjenih posameznim politikam, bo sprejela na podlagi programov posameznih ministrstev, je v ponedeljek na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za razvoj Mitja Gaspari.
Razrez po razvojnih politikah še ni znan, je pa že znano dejstvo, kot je pojasnil minister za finance Franc Križanič, da bodo prihodnje leto porabili 188 milijonov evrov oz. 63 odstotkov več za servisiranje javnega dolga kot leta 2008.
O razrezu odhodkov bo avgusta tekla razprava v okviru posameznih delovnih skupin na ministrstvih, razreze pa naj bi vlada dokončno potrdila konec avgusta. Septembra naj bi vlada predlog programskega proračuna za 2010 in 2011 poslala v DZ.
Vlada bo danes obravnavala tudi predlog novele zakona o varstvu potrošnikov. Spremembe obstoječega zakona so potrebne zaradi ureditve in prilagoditve obveznosti proizvajalcev in prodajalcev na podlagi instituta prostovoljne garancije.
Na dnevnem redu seje vlade je tudi operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 in poročilo o pospeševanju črpanja sredstev kohezijske politike.


< UVELJAVITEV RESOLUCIJE O PROGRAMU VARSTVA PRED NARAVNIMI NESREČAMI