29.08.2014 Starost: 6 let

VLADA BO DELOVALA S 14 MINISTRSTVI IN VSAJ ENIM BREZ RESORJA

Ljubljana, 28. 8. 2014 - Poslanke in poslanci so potrdili novelo Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki predvideva 14 ministrstev in vsaj še enega, a največ tri ministre brez resorja. Na novo bosta ustanovljeni ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za okolje in prostor, še nekaj ministrstev pa se bo preoblikovalo.


Dosedanje ministrstvo za kmetijstvo in okolje se bo po noveli preoblikovalo v ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dosedanje ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa v ministrstvo za infrastrukturo.

 

Vlado bodo tako sestavljala ministrstva za zunanje zadeve, za notranje zadeve, za obrambo, za finance, za gospodarski razvoj in tehnologijo, za pravosodje, za javno upravo, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za zdravje, za izobraževanje, znanost in šport, za infrastrukturo, za kulturo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za okolje in prostor.

 

Vlada bo imela tudi ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu. Prav tako pa novela dopušča še imenovanje dveh ministrov brez resorja, ki pa niti vsebinsko niti kadrovsko še nista opredeljena.

 

 


< SLOVENIJI 18,4 MILIJONOV EVROV IZ EVROPSKEGA SOLIDARNOSTNEGA SKLADA ZA SANACIJO PO ŽLEDOLOMU