09.01.2023 Starost: 74 dni

VIŠJI ZNESKI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV V ZVEZI Z DELOM

Ljubljana, 9. 1. 2022 - Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo dopis v zvezi z zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči. Spremembe veljajo tako za javne uslužbence kot funkcionarje.


Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2022) 1,073. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 znaša 6,60 evra.

Prav tako so se glede na december 2021 cene življenjskih potrebščin decembra 2022 zvišale za 10,3 %. Tako zneski povračil nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 znašajo:

1. Nadomestilo za ločeno življenje:

  • 162,62 evra

2. Dnevnica za službena potovanje v državi:

  • nad 12 ur: 24,75 evra,
  • nad 8 do vključno 12 ur: 12,35 evra,
  • od 6 do vključno 8 ur: 6,78 evra.

3. Jubilejna nagrada:

  • za 10 let delovne dobe: 334,11 evra,
  • za 20 let delovne dobe: 501,15 evra,za 30 let delovne dobe: 668,21 evra,
  • za 40 let delovne dobe: 668,21 evra.

4. Solidarnostna pomoč:

  • 668,21 evra.

Celoten dopis MJU je na voljo TU.

* * *

 


< KPK OBJAVILA OPOMNIK ZAVEZANVCEM ZA POROČANJE O PREMOŽENJSKEM STANJU