11.05.2022 Starost: 17 dni

VIŠJA POŽARNA TAKSA

Ljubljana, 10. 5. 2022 - Vlada je na 374. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi, ki bo višja z oktobrom. Iz dosedanjih 5% se zvišuje na 9%.


Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Z njo je s ciljem izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni povišala višino požarne takse.

S spremembo Uredbe o požarni taksi je odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, namesto dosedanjih petih devet odstotkov od osnove za obračun požarne takse. S tem bo zagotovljen višji pritok požarne takse za izboljšanje požarne varnosti na lokalni in državni ravni. Lokalnim skupnostim bodo tako zagotovljena višja sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, državi pa bo sredstva namenila za financiranje dejavnosti širšega pomena vključno s standardiziranimi gasilskimi zavarovanji pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranimi gasilskimi zavarovanji vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.

Celoten povzetek 374. seje vlade si lahko ogledate TUKAJ.


< NOVA STRATEGIJA SLOVENSKEGA TURIZMA