09.08.2013 Starost: 8 let

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM ZA JAVNE USLUŽBENCE

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 67/13 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.


V drugem odstavku 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), v drugem odstavku 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), v drugem odstavku 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), v drugem odstavku 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), v drugem odstavku 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), v drugem odstavku 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) in v drugem odstavku 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) je določeno, da višina regresa za prehrano med delom znaša 3.52 eurov.

Znesek regresa za prehrano med delom se na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) in prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. S prvo uskladitvijo, ki je bila opravljena s 1.1.2013, je bil v javnem sektorju določen znesek za prehrano med delom v višini 3,54 eurov.  Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za notranje zadeve posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar - junij 2013 1,038, zato se s 1. 7. 2013 opravi nova uskladitev.

Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar - junij 2013, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom, višina regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju od 1. julija 2013 dalje znaša 3,67 eurov.

* * *


< OBJAVLJEN RAZPIS ZA REVITALIZACIJO IN MODERNIZACIJO KULTURNE INFRASTRUKTURE