15.05.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

VIŠINA POVPREČNINE ZA DRUGO POLOVICO LETA 2012 ZNAŠA 543 EVROV

13. izredna seja Državnega zbora RS je potekala 10. in 11. maja 2012. DZ je po nujnem postopku sprejel Zakon o uravnoteženju javnih financ, Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012.


 

 

ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC (ZUJF)

Zakon o uravnoteženju javnih financ prinaša varčevalne

ukrepe na številnih področjih, med drugim v plače in druge prejemke javnih

uslužbencev. Plače se bodo z junijem znižale za osem odstotkov, hkrati pa se

bodo odpravila plačna nesorazmerja. 

Iz zakona

so bili z dopolnili izvzeti spreminjanje normativov in standardov v vzgoji in

izobraževanju.

Regres za

letni dopust javnim uslužbencem bo letos odvisen od plačnega razreda. Najvišji

regres bodo prejeli javni uslužbencem do 13. plačnega razreda, in sicer 692

evrov, najnižjega pa tisti, ki so uvrščeni od 40. plačnega razreda naprej, in

sicer 100 evrov.

Javnim

uslužbencem, ki bodo na dan uveljavitve zakona izpolnjevali pogoje za starostno

pokojnino, bo prenehalo delovno razmerje, razen če se z delodajalci ne bodo

dogovorili za nadaljevanje delovnega razmerja.

Znižali se bodo tudi stroški

prevozov na delo, in sicer bo nadomestilo pripadlo zaposlenim glede na razdaljo

od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva

kilometra. Kilometrina bo znašala osem odstotkov cene bencina.

Javni uslužbenci

pa bodo odslej lahko koristili največ 35 dni letnega dopusta.

Starši bodo

za drugega otroka v vrtcu po novem plačevali 30 odstotkov cene vrtca.

Zakon

proračunskim uporabnikom tudi omejujejo sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb

ter študentskega dela.

NOVELA ZAKONA O IZVRĹ EVANJU PRORAčŒUNOV REPUBLIKE

SLOVENIJE ZA LETI 2011 IN 2012 (ZIPRS1112)

Novela zakona med drugim določa višino

povprečnine za drugo polovico leta 2012, in sicer v višini 543 evrov.

Več si lahko preberete TU.


< 14. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE