20.09.2013 Starost: 9 let

VIRANT S STROKOVNJAKI O SPREMEMBAH LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 19. 9. 2013 - Notranji minister Gregor Virant je po današnjem prvem srečanju s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z lokalno samoupravo, napovedal oblikovanje posebne strokovne skupine oziroma strokovnega sveta. Strokovnjaki so po njegovih besedah pozitivno sprejeli njegovo zagotovilo, da je strokovna priprava projekta pomembnejša kot to, da se ta hitro izpelje.


Po navedbah ministrstva so se sestanka udeležili Stane Vlaj, Marjan Ravbar, Janez Šmidovnik, Gorazd Trpin, Miloš Senčur, Rajko Pirnat, Albin Igličar in Janez Pogorelec. "Ključno je, da bomo v strokovni skupini delo nadaljevali," je po srečanju z njimi dejal Virant.

 

Strokovna skupina oz. strokovni svet za spremembe na področju lokalne samouprave bo po njegovih besedah skupaj s službo ministrstva za lokalno samoupravo pripravila pregledno, kratko in jedrnato strategijo nadaljnjih sprememb lokalne samouprave, katere sestavni del bo tudi vprašanje števila občin.

 

Časovnega okvira oz. ciljnih datumov Virant ni želel postavljati. Poudaril je, da je bolj pomembno, da do cilja pridejo in to na strokoven način, ob upoštevanju čim širše palete strokovnih in drugih mnenj. Kdaj točno bo to, pa bo pokazal čas. Je pa minister pritrdil, da se mu zdi skoraj najbolj realno, da bi spremembe uvedli v prihodnjem mandatu na lokalni ravni, torej med naslednjimi lokalnimi volitvami in lokalnimi volitvami 2018.

 

Virant je ponovil svoje trdno prepričanje, da je občine treba združevati, ne le zaradi prihrankov, temveč tudi zato, da bodo imele večji razvojni potencial, ter da bo sistem lokalne samouprave v Sloveniji bolj enakomeren. Danes imamo namreč na eni strani močne občine, ki lahko izvajajo vse pristojnosti, na drugi strani pa šibke, ki tega ne zmorejo, je opozoril.

 

Napovedal je tudi kratkoročne ukrepe, ki bodo ta proces spodbudili, med njimi spremembo financiranja občin. Resno pa po njegovih besedah razmišljajo tudi o tem, da bi glede na velikost občine postavili mejo, do katere bi lahko župani svojo funkcijo opravljali poklicno. V manjših občinah bi tako lahko imeli le nepoklicne župane.

 

Na sestanku s strokovnjaki je bilo po Virantovih besedah izraženih veliko različnih stališč. Kot je povzel, obstaja strinjanje, da imamo v Sloveniji premajhne občine, so pa dileme, kako priti do večjih občin oz. kako izpeljati združevanje in ali ne bo to povzročilo velikih težav. Strokovnjaki so bili enotni tudi v priporočilu, da se je treba sprememb lotiti postopno, premišljeno, z upoštevanjem strokovnih stališč.

 

Enotno stališče je po Virantovih besedah tudi stališče, da v Sloveniji med občinami in državo manjka vmesni nivo lokalne samouprave - pokrajine. Da jih potrebujemo, soglaša tudi sam. Poudarja, da jih ne bi smelo biti preveč, nekje med osem do 12, in bi kot razvojne inštitucije načrtovale in črpale evropska sredstva za pomembnejše, regijske razvojne projekte. Pri tem bi moral biti pogoj, da ne bi smele povečati birokracije oz. celotnega števila zaposlenih v javni upravi.


< 24. REDNA SEJA VLADE RS