20.07.2016 Starost: 6 let

VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ljubljana, 20.7.2016-Ministrstvo za javno upravo obvešča, da bo v petek, 22.7.2016 v Uradnem listu objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.


Znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2016 1,026. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2016 dalje znaša 3,71 eurov.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

 

*  *  *  


< 50 MILIJONOV EVROV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH PROJEKTOV