02.06.2021 Starost: 353 dni

VELJAVNOST BREZPLAČNIH VOZOVNIC PODALJŠANA ZA LETO DNI

Ljubljana, 2. 6. 2021 - Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo sklep, s katerim se upravičencem, ki so imeli v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020 veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, za leto dni podaljša njena veljavnost. Podaljšanje veljavnosti vozovnic se izvede avtomatizirano do 2.7.2021 in je brezplačno.


Vlada RS je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerih so se bistveno spremenile možnosti uporabe javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Ker upravičenci prevoza javnega prevoza potnikov niso koristili, oziroma so ga koristili v zmanjšanem obsegu, je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo sklep, na podlagi katerega se  upravičencem, ki so imeli v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020  veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, za eno leto avtomatsko podaljša veljavnost vloge za izdajo vozovnice za brezplačen prevoz in veljavnost izdane vozovnice, glede na datum veljavnosti.

Podaljšanje veljavnosti subvencionirane vozovnice se opravi avtomatsko, brez vložitve ponovne vloge, pri čemer organ Javnega potniškega prometa sam preveri, ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz.

Na primer: vozovnicam z veljavnostjo od 1. julija 2020 do 30. junija 2021 se podaljša veljavnost do 30 junija 2022 in vozovnicam z veljavnostjo od 1. avgusta 2020 do 31. julija 2021, se podaljša veljavnost do 31. julija 2022.

Upravičencem do subvencioniranega prevoza, ki bodo imeli v mesecu juniju veljavno subvencionirano vozovnico, se podaljša obdobje veljavnosti vozovnice do 31.avgusta 2021.

Sklep je dostopen TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA MAJA