30.06.2016 Starost: 7 let

VEČ DOPOLNIL K BESEDILU USTAVNEGA ZAKONA O PRAVICI DO PITNE VODE

Ljubljana, 29. 6. 2016 - Ustavna komisija je s potrebno dvotretjinsko večino potrdila več dopolnil k predlogu ustavnega zakona, ki ureja vpis pravice do pitne vode v ustavo. Na predlog strokovne skupine so med drugim posvojili in potrdili dopolnilo, da vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za oskrbo gospodinjstev.


Ustavna komisija je opravila še eno v vrsti razprav o zapisu pravice do pitne vode v ustavo. Predlog je v DZ vložila skupina poslank in poslancev in je predvideval, da bi se v ustavo vnesel 70. a člen, v katerega bi zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode in da se oskrba s pitno vodo za prebivalstvo opravlja kot neprofitna javna služba.

 

Ustavna komisija se je osredotočila na obravnavo in potrjevanje dopolnil, ki so jih komisiji predložili poslanske skupine in strokovna komisija. Tako so med drugim sprejeli terminološko dopolnilo, da ima vsak pravico so varne pitne vode.

 

V delu opozicije so tovrstnemu izrazu nasprotovali, saj da po nepotrebnem vzpostavlja vprašanje varnosti pitne vode, ki je varna sama po sebi. A je Leon Behin z Ministrstva za okolje in prostor pojasnil, da gre za strokovno uveljavljen pojem, ki pomeni higiensko neoporečno vodo, ki ustreza standardom.

 

Prav tako so v ustavni zakon dodali dikcijo, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države. Na predlog strokovne komisije je ustavna komisija posvojila in potrdila tudi dopolnilo, da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in da v tem delu niso tržno blago.

 

Skupaj s še nekaterimi terminološkimi popravki so člani s potrebno dvotretjinsko večini potrdili stališče ustavne komisije z osnutkom ustavnega zakona, ki ga bodo posredovali v obravnavo DZ. Ta bo o tem stališču po sklepu komisije razpravljal že na julijski seji.

 

 

 


< DRUGA SEJA PREDSEDSTVA ZOS V 2016