21.01.2016 Starost: 7 let

VABILO OBČINAM K OBLIKOVANJU SKUPNEGA UKREPA ZA PODJETNIŠKE PROJEKTE

Ljubljana, 21. 1. 2016 - Slovenski regionalni razvojni sklad vabi občine k sodelovanju in oblikovanju skupnega ukrepa za podjetniške projekte na območju občine.


Izhodišče: Sklad nudi ugodne razvojne kredite, »nima« pa subvencij. Občine namenjajo relativno manjša sredstva, ki zaradi skromnejšega obsega ne motivirajo podjetnikov k večjim naložbam. Oboje skupaj pa lahko omogoči večji kredit s subvencionirano obrestno mero, kar lahko praktično pomeni do 1,5 milijonski brezobrestni kredit z ročnostjo nad 10 let. Sklad zato predlaga sodelovanje na način združevanja finančnih virov za spodbujanje razvojnih investicij s področja podjetništva.

Več o skupnem ukrepu si lahko preberete v dopisu.

 

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VLAGA ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI DELA PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA ZIPRS1617 GLEDE VIŠINE INVESTICIJSKEGA TRANSFERJA