23.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VABILO NA SKUPŠČINO ZOS MEDIJEM

Vabimo Vas na 10. redno Skupščino Združenja občin Slovenije, ki bo v četrtek, 24. aprila 2008 s pričetkom ob 10:30 uri, v Mestni občini Celje, velika dvorana Narodnega doma v Celju, Trg Celjskih knezov 9.


V Združenje občin Slovenije je včlanjenih 125 predvsem srednjih in majhnih občin. Na skupščino so povabljeni župani vseh občin članic. Prisotne župane bo pozdravil dr. Ivan Žagar, minister iz Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Minister bo županom spregovoril o aktualni pokrajinski tematiki, o spremembah na področju financiranja občin in o uspešnosti Slovenije pri črpanju evropskih sredstev. Sledila bo razprava. Nato pa bodo člani Združenja občin Slovenije na seji obravnavali in sprejeli Poročilo o delu in Zaključni račun za leto 2007 in obravnavali in sprejeli Program dela ter Finančni načrt za leto 2008. Ker v tem letu naša država predseduje Svetu EU in ker je ena izmed prioritet našega predsedovanja tudi varovanje okolja, smo se v združenju odločili, da nagovorimo občine za spodbuditev rabe električnih vozil. Županom bo tako na skupščini predstavljena tudi pobuda za spodbuditev rabe električnih vozil in ideja o možnostih prispevka občin k izboljšanju stanja na področju varovanja okolja. Občinam pa smo pripravili, osnutke pravnih podlag za dodeljevanje subvencij za to področje iz občinskih proračunov. Najsodobnejša električna vozila so po voznih lastnostih že primerljiva s klasičnimi vozili, po ekoloških kriterijih pa jih močno presegajo, v svetu pa danes težnje k iskanju dolgoročnih rešitev za ohranjanje okolja ter intenzivno spodbujanje razvoja alternativnih virov in učinkovite rabe energije niso več novost. Tako si boste po končani skupščini imeli tudi možnost ogledati in preizkusiti električna vozila pred Mestno občino Celje.


< ZOS USPEŠEN PRED KOMISIJO DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ