20.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO PO USKLAJEVALNEM SESTANKU NA MINISTRTVU ZA FINANCE

Ljubljana, 20.01.09 - Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in predsednik komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta Vas vabijo na novinarsko konferenco po usklajevalnem sestanku na Ministrstvu za finance, na temo sklenitve dogovora o novih nalogah naloženih občinam, s katerim bi se povišala predlagana višina povprečnine, ki bi jo občine prejele na podlagi rebalansa državnega proračuna za leto 2009.


Novinarska konferenca bo, v sredo 21. januarja 2009, ob 16. uri v sobi 304 Državnega sveta RS, Ĺ ubičeva 4, Ljubljana. N

 

a podlagi drugega in tretjega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin, ki določa, da Vlada Republike Slovenije doseže dogovor z reprezentativnimi združenji o višini povprečnine za naslednje proračunsko leto nam je še prejšnja vlada posredovala izhodišča o določitvi povprečnine za leto 2009. Nova vlada nas je povabila na usklajevalni sestanek, na katerem bomo predstavili analize iz katerih je razvidno, da bi vlada morala predlagano višino povprečnine še povečati.

 

 

Povprečnina za leto 2009 je določena v Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 in znaša 513,79 €. Zakon je bil pripravljen v letu 2007 in ni mogel upoštevati 37. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki določa, da se povprečnina za leto 2009 izračuna na podlagi podatkov o izdatkih občinskih proračunov za leto 2007. V mesecu novembru leta 2008 je Ministrstvo za finance pripravilo nov izračun povprečnine za leti 2009 in 2010 na podlagi stroškov, ki so jih občine imele v letu 2007 povečane za inflacijo v letu 2008 (6,2%) in letu 2009 (predvideno 3,2%). Nova predlagana povprečnina za leto je tako 2009 je 538,87 €. Obe reprezentativni združenji menita, da je predlagano številko še potrebno zvišati, saj so občinam bile naložene številne nove naloge, ali pa se je obseg že naloženih nalog močno povečal.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 19. 1. DO 23. 1. 2009