30.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

VABILO MEDIJEM NA SLAVNOSTNO AKADEMIJO ZOS

Ljubljana, 30.1.2009 - ZOS letos praznuje 10. letnico delovanja. V ta namen so na združenju pripravili slavnostno akademijo, ki bo v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Na slavnostni akademiji bodo desetim ustanovnim članom, zaslužnim za ustanovitev, podelili plakete častnih članov.


 

Na slavnostni akademiji bo kot slavnostna govornica sodelovala tudi ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko mag. Zlata Ploštajner.

 

Pred slavnostno akademijo pa bo, tudi v hotelu Kokra, 11. skupščina Združenja občin Slovenije. Skupščine se udeležujejo župani občin članic združenja. Na skupščini bodo med drugim obravnavali poročilo o delu in zaključni račun za leto 2008, program dela ter finančni načrt za leto 2009.

 

Izjave medijem bodo podane predvidoma ob14. uri v kongresni dvorani Elegans hotela Kokra, Brdo pri Kranju.

 

Več o 10 letnem delovanju ZOS

 

2. februarja bo Združenje občin Slovenije praznovalo 10. obletnico delovanja. V ta namen na Združenju občin Slovenije pripravljamo Slavnostno akademijo, na kateri bomo 10 ustanovnim članom podelili plakete častnega člana in se jim na ta način zahvalili na trud in delo, ki so ga pred desetimi leti vložili v ustanovitev Združenja občin Slovenije. Občine so se že leta 1994 začele povezovati v Stalno konferenco lokalnih skupnosti, ki se je kasneje preimenovala v Skupnost občin Slovenije. Do povezovanja je prišlo, ker občinam, skladno z reformo lokalne samouprave, niso bili v zadostni meri zagotovljeni pogoji za avtonomno delovanje. Problem pa je bil tudi takratni sistem financiranja občin.

 

Pri samem delovanju Stalne konference lokalnih skupnosti je v obdobju 1994 do 1998 se je izkazalo, da v večji meri zastopa interese večjih občin, s čimer pa manjše občine niso bile zadovoljne. Prav tako pa je bilo sporno članstvo v tej asociaciji, ki je določalo, da občina ob ustanovitvi avtomatsko postane njena članica.

Tako je leta 1999 zaradi neustreznega financiranja občin in porasta njihovega števila prišlo do ustanovitve Združenja občin Slovenije. Občine ustanoviteljice združenja so bile Borovnica, Divača, Naklo, Podvelka-Ribnica, Preddvor, Rogašovci, Starše, Sveti Jurij ob Ĺ čavnici in Vodice.

 

Združenje je bilo vedno - ne glede na to, ali je državna oblast prihajala z leve ali desne, korekten zastopnik interesov lokalnih skupnosti. Glavno vodilo pri delovanju je bil vedno skladen razvoj celotnega območja Republike Slovenije. V desetih letih delovanja se je v združenje vključilo 136 občin, od tega 100 v zadnjih štirih letih, kar govori v prid kakovostnemu delu združenja. Združenje občin Slovenije ima sedež v Ljubljani in deluje kot interesno združenje slovenskih občin s statusom reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov in je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin članic ter tudi občin, ki niso včlanjene v združenje. Interese slovenskih občin zastopa na državni in mednarodni ravni in se na obeh ravneh tudi povezuje s sorodnimi institucijami.

 

Kot interesno združenje želi občinam članicam nuditi kar se da široko paleto storitev in jim na ta način vsaj v določeni meri olajšati delo in pri tem zmanjšati stroške njihovega dela. Tako organizira različne prireditve, strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge oziroma rešitve na področju lokalne samouprave in jih posreduje državnim organom.


< SEJA VLADE