18.04.2017 Starost: 6 let

VABILO MEDIJEM NA 2. SEJO PREDSEDSTVA ZOS

Ljubljana, 18. 4. 2017 - Obveščamo vas da bo v sredo, 19.4.2017 s pričetkom ob 12. uri, potekala druga seja predsedstva ZOS.


Na seji predsedstva bodo obravnavane naslednje tematike:

novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 – povprečnina za 2017 in 2018;

predlog novele Zakona o financiranju občin (nov 26. člen),

predlog novele Zakona o lokalni samoupravi,

predlog novele Zakona o lokalnih volitvah;

predlog novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

predlog novega Zakona o izobraževanju odraslih,

prostorska in gradbena zakonodaja.

Za medije bo po končani seji predsedstva, predvideno ob 14.30, na voljo izjava za medije, pred sejno dvorano občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovljekjer bo predlagane predloge in pripombe predstavil predsednik združenja Robert Smrdelj.  

 


< 130. REDNA SEJA VLADE RS