11.04.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

VABILO K POSREDOVANJU POBUD IN PREDLOGOV PREKO PORTALA - MINUS 25%-

Ljubljana, 11.4.2012 - Združenje občin Slovenije je s strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo prejelo vabilo k posredovanju pobud in predlogov preko portala »Minus 25%.


 

Vlada Republike Slovenije se je v februarju 2012 seznanila z Vmesnim poročilom o izvajanju nalog in realizaciji ciljev na področju boljše priprave predpisov ter Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanja administrativnih bremen za 25% do leta 2012 za leto 2011.

 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je v nadaljevanju vzpostavilo spletni portal »minus 25%«, ki je namenjen podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravo, kjer se srečujejo z obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati, da zadostijo zahtevam zakonodaje. Namenjen pa je tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z reguliranjem in izvajanjem storitev za državljane in gospodarstvo. S

 

Skladno z navedenim vas Ministrstvo za pravosdje in javno upravo vabi, da pobude in predloge posredujete na naslov: oao.predlogi@gov.si.

 

* * *


< VLADA SPREJELA PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA