23.03.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

V ZOS NE NAPROTUJEMO VARČEVANJU, PRIČAKUJEMO TUDI SISTEMSKE UKREPE

Ljubljana, 23. 3. 2012 - V Združenju občin Slovenije  varčevalnim ukrepom vlade ne nasprotujemo, če se tudi na sistemski ravni zagotovi, da bodo stroški občin manjši, se je na izhodišča za pripravo rebalansa proračuna odzval predsednik ZOS in župan občine Pivka Robert Smrdelj. ZOS je sicer na predsednika vlade in pristojna ministrstva naslovil zahtevo za vključitev reprezentativnih združenj občin v postopek priprave predloga rebalansa proračuna za leto 2012.


 

 

Vlada v izhodiščih za pripravo rebalansa proračuna

za letos predvideva znižanje transferov v občine z znižanjem financiranja

investicij in/ali povprečnine. Na ta način naj bi še letos država prihranila

16,5 milijona evrov, prihodnje leto pa 42,9 milijona evrov. 

Smrdelj je poudaril, da so že pred časom izrazili

stališče, da varčevalnim ukrepom ne nasprotujejo, da pa je obenem treba na

sistemski ravni zagotoviti, da bodo manjši tudi stroški občin. Problem je v tem,

da občinam stroški zaradi zakonskih obveznosti naraščajo, medtem ko primerna

poraba pada oz. se ne usklajuje v skladu z Zakonom o financiranju občin.

Nasprotovali bi, če bi vlada občinam krčila samo

tista sredstva, ki jih prejemajo po 23. členu Zakona o financiranju občin, ki

sicer opredeljuje dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij. V tem

primeru bi bile bistveno bolj na škodi šibkejše in manjše občine. čŒe pa gre za

varčevanje pri glavarini, to pomeni, da vse občine varčujejo na enakomeren

način.

Glavarina je po oceni Smrdelja sicer že danes za okoli

sedem odstotkov prenizka glede na izračun po zakonu. Kljub temu pa s strani

občin tovrstnemu ukrepu ne nasprotujejo, če je treba javne finance spraviti v

normalne okvire.


< PREDSTAVITEV ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV IN VLOGA OBČIN V POSTOPKU UVELJAVLJANJA SOCIALNIH PRAVIC