18.11.2016 Starost: 6 let

V ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE OSTRO OBSOJAMO NAPADE NA ŽUPANE

Ljubljana, 18. 11. 2016 – V Združenju občin Slovenije izražamo veliko zaskrbljenost zaradi vedno večjega števila pojavov fizičnega nasilja nad župani in obsojamo vsakršno nasilje nad nosilci javnih funkcij. Pristojne državne organe pozivamo, naj ukrepajo


V Združenju občin Slovenije smo izredno zaskrbljeni nad pojavi fizičnega nasilja, ki se v zadnjem času pojavljajo nad župani slovenskih občin: zadnji napad na župana Občine Črenšovci Antona Törnarja ter napadi na župane Občine Škocjan Jožeta Kaplerja, Občine Škofja Loka mag. Miho Ješeta, MO Ptuj Mirana Senčarja.

Fizično in vsakršno drugo nasilje najostreje obsojamo. Občanke in občane pozivamo k  spoštljivemu in strpnemu odnosu do vseh nosilcev javnih funkcij, k odprtemu dialogu in konstruktivnemu razreševanju problemov. Pristojne državne organe pa pozivamo, da ukrepajo ter da storijo vse, da se storilci že izvršenih dejanj ustrezno obravnavajo in kaznujejo.

 


< PRAVICA DO PITNE VODE ZAPISANA V USTAVO