08.03.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

V ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE MENIMO, DA JE KONCEPT LOKALNE SAMOUPRAVE DOBER

Ljubljana, 8. 3. 2012 - Predsednik Združenja občin Slovenije in župan občine Pivka Robert Smrdelj je po torkovem opozorilu računskega sodišča o preveliki razdrobljenosti občin ocenil, da je koncept lokalne samouprave v Sloveniji dobro postavljen in da so tudi majhne občine, posebej na območjih, ki so slabše razvita, dober razvojni instrument.


 

 

Računsko sodišče je namreč v torek

opozorilo na preveliko razdrobljenost občin in dejstvo, da ima več kot polovica

občin manj kot 5000 prebivalcev, čeprav bi to morala biti izjema in ne pravilo.

Prav tako so pristojnemu ministrstvu predlagali, naj se loti priprave

strategije razvoja lokalne samouprave. 

Smrdelj pravi, da je v ustavi zapisan

koncept, ki predvideva občine, ki so blizu ljudem, in pokrajine, ki skrbijo za

širši razvoj območij. Ta koncept je dober in koristen, občine pa niso krive, da

politika ni sposobna ustanoviti pokrajin. Prepričan je, da je ustanovitev

pokrajin ekonomsko upravičena, vse majhne občine pa so nastale v skladu z

nekdanjim zakonom, ki je predvideval tudi ustanovitev občin z manj kot 5000

prebivalci.  

Dodaja, da se mora politika odločiti,

ali želimo enakomeren razvoj celotne države ali nameravamo razvijati le večja

mestna središča. čŒe slednje, potem majhnih občin ne potrebujemo, denar in

razvoj pa bosta skoncentrirana v večjih središčih. To je sicer bolj racionalno,

a hkrati pomeni dodatne stroške mestnih občin zaradi večjega števila ljudi, po

drugi strani pa bo denimo na podeželju prišlo do zaraščanja krajine, večje

požarne ogroženosti in podobno.

Majhne občine so dražje, priznava, a

dodaja, da bi težko našli boljši razvojni instrument, kot je občina. Kot

ponazarja, je tudi napeljava vodovoda v neko vaško skupnost bistveno dražja kot

v naselju oziroma je ob preračunu stroškov cena vode celo dražja, kot če bi jo

kupovali v plastenkah. Pa vendar občina poskrbi za to, da tudi v vasi dobijo

vodo, posredno to pomeni tudi ohranjanje ljudi v vasi in s tem razvijanje

pokrajine.

Računsko sodišče je tudi opozorilo, da

bi bilo potrebno uvesti več nadzora glede razpolaganja občin z zemljišči ter

sankcije, če postopki ne bodo otekali v skladu s predpisi. S sankcijami se predsednik

ZOS strinja, glede dodatnega, predhodnega nadzora pa pravi, da je treba uvesti

koncept zaupanja in odgovornosti. V prvi fazi je torej treba občinam zaupati,

da delajo za dobro ljudi in ni treba dodatno zapletati postopkov s

pridobivanjem vseh možnih soglasij, po drugi strani pa morajo pristojni v

občinah tudi prevzeti odgovornost.


< POSVET NA TEMO NAČRTOVANJA IN VODENJA EVROPSKIH PROJEKTOV