22.03.2016 Starost: 7 let

V VLADNI POSTOPEK PREDLOŽEN TUDI PREDLOG NOVELE ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 22. 3. 2016 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vladno proceduro vložilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladenga regionalnega razvoja.


Predlog zakona ne uzakonja novih načel, sledi načelom ZSRR-2 ter načelom vzdržnosti javnih financ, gospodarne rabe javnih sredstev in zakonitosti, kar pomeni, da je treba dopolniti zakonsko podlago za učinkovitejše izvajanje regionalne politike.

Spremembe in dopolnitve ZSRR-2 so predlagane na dveh področjih:

  1. izboljšanje sistemskih rešitev, ki so se po uveljavitvi ZSRR-2A (2012) izkazale za pomanjkljive ali težko izvedljive in bodo omogočile lažje doseganje ciljev zakona in
  2. racionalizacija administrativnih postopkov, ki bo omogočila lažje izvajanje in dodatno varčevanje pri uporabi javnih sredstev.

Vlada bo najpozneje v:

  • treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladila z zakonom ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja;
  • treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladila z zakonom Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje;
  • v enem letu po uveljavitvi tega zakona pa bo sprejela strategijo regionalnega razvoja Slovenije.

Predlog zakona je na voljo TU.

* * *

 


 

 

 


< OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OSNOVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V ROMSKIH NASELJIH V LETU 2016 IN 2017