23.02.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

V VELJAVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU IN O ZNIŽANJU PLAČ FUNKCIONARJEV

Z objavo v uradnem listu je začela z današnjim dnem veljati novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki predvideva 0,2-odstotno zvišanje plač v javnem sektorju. Veljati pa je začela tudi sprememba zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev, ki začasno znižanje funkcionarskih plač podaljšujejo do konca leta.


Začasno znižanje funkcionarskih plač bi sicer veljalo do 31. marca, glede na posledice finančne krize in trenutno ekonomsko oceno stanja pa je vlada predlagala podaljšanje tega ukrepa do 31. decembra 2010. V devetih mesecih naj bi s štiriodstotnim znižanjem osnovnih plač za 1686 funkcionarjev dosegli prihranek okrog dveh milijonov evrov, je ob predstavitvi zakona povedala ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs.
Ministrica je takrat spomnila tudi na dogovor s sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač v javnem sektorju, ki po njenih besedah pomenijo izjemno odpovedovanje javnih uslužbencev. Vlada zato meni, da tudi znižanje plač funkcionarjev pomeni pomembno sporočilo in ukrep na področju varčevanja v javnem sektorju.
Enako velja za novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po kateri odprava zadnjega dela plačnih nesorazmerij za funkcionarje sledi v enakem roku, kot je dogovorjeno s sindikati javnega sektorja za javne uslužbence. Kot je pojasnila Pavlinič Krebsova, se namreč z javnimi uslužbenci ni bilo mogoče korektno dogovarjati o poslabšanju njihovih pravic, ne da bi hkrati upoštevali enako poslabšanje za funkcionarje.
Glede na sklenjeni dogovor bo tako zadnja odprava plačnih nesorazmerij za javne uslužbence zapadla v plačilo 1. oktobra 2011. Zato novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa, da se zadnji del plačnih nesorazmerij tudi za funkcionarje odpravi s 1. oktobrom 2011.


< INTERVENTNE REGIONALNE POLITIKE NE BO, UVEDLI PA BOMO NOVE INSTRUMENTE