11.08.2021 Starost: 289 dni

V VELJAVI NOVELA ZAKONA O KMETIJSTVU

Ljubljana, 11. 8. 2021 - Z današnjim dnem je v veljavi novela zakona o kmetijstvu, ki prinaša obsežnejše spremembe, ki se nanašajo na izvajanja skupne evropske in nacionalne kmetijske politike.


Z novelo, ki jo je DZ sprejel brez glasu proti, se natančneje določa, kdo je upravičenec za ukrepe kmetijske politike, poročanje o stanju organske snovi za oceni emisij in odvzemov toplogrednih plinov iz kmetijstva, uvaja se spremljanje stanja kmetijskih tal in ureditev gojenja. Vsak kmet bo moral soglašati, da se lahko jemlje vzorce na njegovem zemljišču, za gnojenje pa se dovoljuje uporaba ostankov kmetijske pridelave in predelavo.

Poenostavljajo se nekateri administrativni postopki, urejajo se določbe plačilnih rokov za hitro pokvarljive živilske proizvode, širi se nabor nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano za štiri na 27. Usklajujejo se tudi določbe na področju ekološke pridelave in spremljanja s predpisi EU.

Uvaja se možnost, da agencija za kmetijske trge pozove prijavitelja na posamezen ukrep, če nima plačanih davkov in prispevkov, k dopolnilu vloge. Doslej je bila namreč vloga tistih, ki so imeli več kot 50 evra davčnega dolga ob oddaji, avtomatsko zavrnjena.

Dopolnjujejo se pogoji za imenovanje in razrešitev prehranskega varuha, ta ne sme biti nosilec kmetijskega gospodarstva, po novem bo moral tudi pripravljati trimesečna redna poročila. Pri javni agenciji za varstvo konkurence se za zaposlene, ki spremljajo verigo s hrano, uvajajo dodatne naloge. Daje se tudi dodatno pooblastilo kmetijski inšpekciji, ki bo lahko v javnih prehranskih obratih izvajala nadzor nad izvajanjem novele o zelenem naročanju.

Uvajajo se nekatere evidence s področja kmetijstva, predvsem standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva, pridelovalcev zelišč in zelenjave, zbirajo se tudi podatki rastlinske genske banke.

Iz predloga zakona se je sicer črtala ureditev obcestne prodaje pridelkov, to področje pa naj bi bilo urejeno v prvi spremembi zakonodaje, ki ureja področje prodaje. Iz predloga se je črtala tudi popolna javnost številke KMG-MID.


< 5000 ODMERKOV CEPIV PROTI COVID-19, ZA CEPLJENJE TUJIH DRŽAVLJANOV