10.06.2021 Starost: 174 dni

V SODELOVANJU Z MINISTRSTVOM ZA OKOLJE IN PROSTOR IZVEDENA PREDSTAVITEV NOVELE STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 10. 6. 2021 - Združenje občin Slovenije je danes, v sodelovanju s Sektorjem za stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, izvedlo predstavitev nedavno sprejete novele Stanovanjsekga zakona, katerega so poslanke in poslanci Državnega zbora RS na 75. izredni seji potrdili z 52 glasovi.


 

Na seminarju, ki je potekal v dveh delih, je gospa Anita Hočevar Frantar, vodja Sektorja za stanovanja, predstavila bistvene spremembe, ki jih prinaša novela Stanovanjsekga zakona.

V prvem delu seminarja je gospa Hočevar Frantar predstavila spremembe zakona na področju najemnin, drugi del pa je bil namenjen področju stanovanjskih skladov. Zakonske spremembe bodo pripomogle h krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj, saj se v Sloveniji soočamo tako s primanjkljajem najemniških stanovanj kot tudi z oteženim dostopom do njih. Tako se bo z vzpostavitvijo javne najemniške službe, z omogočenim višjim zadolževanjem stanovanjskih skladov, z uskladitvijo višine neprofitne najemnine ter prilagoditvijo sistema subvencioniranja na eni strani zaustavilo zmanjševanje števila javnih najemnih stanovanj, na drugi strani pa omogočilo pridobivanje novih.

Me drugim je pomembno, da k veljavnim najemnim pogodbam, ne bo treba sklepati aneksov. Zadostuje obvestilo najemnikom, da je zaradi sprememb Stanovanjskega zakona prišlo do spremembe višini najemnine.

Javna najemniška služba bo, preko Republiškega stanovanjskega sklada, pričela delovati z letom 2022. Občinska lista prosilcev najemniških stanovanj se ne bo upoštevala pri izbiri najemnikov. Čeprav bo lista prosilcev v sklopu javne najemniške službe ločena od občinskih, pa bo za prosilce, ki so uvrščeni na občinsko najemniško listo in niso bili izrani, lahko to prednost pri kandidiranju na listi javne najemniške službe.

Veliko dilem je bilo tudi pri določitvi lokacijskega faktorja. Gospa Hočevar Frantar je pojasnila, da bo okoljsko ministrstvo vsaki občini posredovalo podatke o lokacijskih faktorji, občine pa jih bodo lahko pričele uprabljati s 1. 11. 2021.

Zaradi sprememb zakona na ministrstvu pripravljajo tudi potrebne podzakonske akte - Uredbo o javnem najemu, Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin ter spremembo Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. Ko bodo akti pripravljeni, bodo posredovani v javno obravnavo. O tem vas bomo pravočasno obvestili.

* * *


< ODPRAVA VARČEVALNIH UKREPOV, POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO2021 IN ZAMIK IZPLAČILNEGA DNE – PREGLED