17.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

V SLUŽBI VLADE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO PRIPRAVLJAJO SPREMEMBE ZAKONODAJE

Ljubljana, 17. 3. 2011 – Na današnji novinarski konferenci je ministrica Duša Trobec Bučan Duša Trobec Bučan predstavila razloge za ustanovitev delovne skupine za zbliževanje stališč glede regionalizacije in decentralizacije Slovenije. Delovna skupina je bila ustanovljena 15. marca 2011.  Prioriteta delovne skupine je doseči dvotretjinsko

večino v DZ, ki je potrebna za sprejetje zakona o ustanovitvi pokrajin. Skupina

naj bi predlog javnosti predstavila maja, zakon pa naj bi bil v Državnem zboru

RS že letos. Na torkovem ustanovnem srečanju omenjene skupine so po njenih

besedah sklenili edino to, da Slovenija pokrajine potrebuje. Soglasno so se

tudi odločili, da bodo najprej usklajevali stališča o tem, kakšne naloge bodo

pokrajine opravljale, šele nato pa se bodo pogovarjali o njihovem številu

oziroma njihovih mejah, je dejala ministrica. Kot pojasnjuje ministrica, je bil

predlog šestih pokrajin po modelu teritorialne delitve na šest škofij, ki ga je

predstavila na februarskem srečanju županov, "izključno idejno

izhodišče". Predstavila je namreč enega od 31 modelov regionalizacije.

"Koliko bo pokrajin, v tem trenutku še ni znano," je poudarila.

Na SVLR pa prav tako pripravljajo novele zakonov o

lokalni samoupravi in o financiranju občin. Spremembe navedenih zakonov so po

besedah Vesne Juvan Gotovac iz SVLR načrtovali na podlagi ugotovitev, ki jih je

vlada sprejela v postopku ustanavljanja novih občin pred lanskimi rednimi

lokalnimi volitvami. Občine so namreč, kot pravi, zelo raznolike in zato tudi

niso sposobne enako uresničevati svojih nalog.

Z zakonom o lokalni samoupravi nameravajo

spodbuditi vse oblike medobčinskega sodelovanja, tako povezovanja pri

izvrševanju nalog kot pri vzpostavljanju javne komunalne infrastrukture. Prav

tako želijo v pravni red umestiti njihovo združevanje sredstev pri izvrševanju

teh investicij.

Glede zakona o financiranju občin pa so z analizo

ugotovili odstopanja in notranja nesorazmerja pri mestnih občinah in tistih, na

območju katerih so sedeži splošnih knjižnic, zdravstvenih domov ter drugi javni

zavodi in službe, ki so v občinski pristojnosti. Te občine imajo višje stroške

od povprečnih, zato bo treba spremeniti merila za razdelitev virov financiranja

in nesorazmerja odpraviti, je dejala Vesna Juvan Gotovac. Po njenih besedah se

je treba dogovoriti tudi za drugačna razmerja med državnim in občinskimi

proračuni glede dodatnega financiranja občinskih investicij. Javno obravnavo

načrtujejo za april, sprejetje novel pa za konec novembra.

 * * *


< JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O STRATEGIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE