03.11.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

V SLOVENJ GRADCU NAMENILI PRECEJ POZORNOSTI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 3. 11. 2008 – Računsko sodišče in Mestna občina Slovenj Gradec sta v prejšnjem tednu pripravila posvet s koroškimi občinami na temo upravljanja s proračunskimi sredstvi v lokalnih skupnostih. Predstavniki občin so precej pozornosti namenili področju javno-zasebnega partnerstva, kjer so predstavniki računskega sodišča opozorili na tveganja pri postopkih in izpostavili nujnost, da je v pogodbah jasno razvidna razdelitev bremena med javnim in zasebnim delom. Izkušnje namreč kažejo na nevarnost, da bi zaradi nejasnosti v pogodbah lahko prišlo do povečanja bremena javnega sektorja.


Računsko sodišče je z regijskimi posveti pričelo februarja 2007. Doslej je organiziralo 12 posvetov, na katere je bilo vabljenih 166 občin, slovenjegraškemu pa bosta do konca letošnjega leta sledila še zadnja dva, in sicer v Semiču ter Ljubljani.

 

Na posvetu so govorili o težavah na področju črpanja evropskih sredstev in vzdrževanja lokalnih cest. Posebna težava koroških občin so lokalne ceste in njihovo vzdrževanje, kjer le-te nastanejo takrat, kadar občina ni lastnica dela ceste. Velik poudarek je bil namenjen črpanju evropskih sredstev, pri čemer so predstavniki občin izpostavili, da se občine srečujejo s težavami, ko morajo vnaprej zalagati sredstva.

 

Občine so izpostavile težave pri komuniciranju z ministrstvi glede črpanja evropskih sredstev. Predsednik Računskega sodišča je dejal, da ga prizadevanja občin na tem področju pozitivno presenečajo, saj slika na državni ravni izkazuje drugačno stanje, kot tudi izhaja iz revizijskega poročila o predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2007. Ob tem je še dodal, da ocenjuje, da bo v luči svetovne finančne krize tako pridobljen denar v prihodnje pomemben vir investicijskih sredstev za občine.

 

Sogovorniki so se dotaknili tudi vprašanj problematike financiranja društev v času, ko občina še nima sprejetega novega proračuna in smotrnosti porabe sredstev pri naročilih male vrednosti, še posebej, ko se v manjših občinah isti podjetnik ali družba pojavlja večkrat.

 

* * *


< POSLANCI BODO VOLILI NOVEGA MANDATARJA